fbpx
Moren (16mm)

Moren (16mm)

Sovjetunionen 1926
Original tittel: Mat’
Regi: Vsevolod Pudovkin
s/hv, 94 min, (stum) lydversjon m/ norske tekster

16mm
«Moren» er Pudovkins bidrag til feiringen av 20-års jubileet for den første revolusjonen i 1905. «Panserkrysseren Potemkin» var Eisensteins bidrag til samme jubileum . «Moren» bygger på Maxim Gorkijs roman av samme navn og handler om tiden rundt 1905. Filmen viser hvorledes en mor gjennomgår en revolusjonær oppvåkning gjennom sønnens engasjement i kampen mot Tsarveldet. Emnet er behandlet med den direkthet og humanisme som var typisk for Pudovkins stumfilmer. Sovjet befant seg i 1925 i den modernistiske epoken. De ledende regissørene (Eisenstein, Kuleshov, Kosintsev) var godt kjent med de vestlige retninger innen kunsten og det var naturlig for dem å forsøke å gi filmen et futuristisk preg. De vendte seg mot den gamle tsarfilmen og dens tåredryppende melodramaer. Heltene, dvs. grever og fyrster, ble erstattet av den anonyme massen – arbeiderne og bøndene. Pudovkin (1893 – 1953) interesserte seg for mennesket – enkelteindivinet på den tiden. Han benyttet imidlertid alle de modernistiske uttrykksmidlene i «Moren» – en raffinert montasje der bildene i begynnelsen holdes forholdsvis lenge for senere – når situasjonen utvikles dramatisk – til å bli kortere. Han bruker dobbeltkopiering, slående overganger, visjoner og symboler – ikke for å sjokkere, men for å vise den umenneskelige konflikten mellom en mann, hans kone og deres sønn i et bestemt miljø på en bestemt tid og på en måte som vil gripe tilskueren.

NFK