fbpx
Static (16mm)

Static (16mm)

Regi / manus Inger Lise Hansen
Produksjon Egen 1996
Med Farhad Kalantary, Nicky Hewitt, Annabeth Hansen, Eldar Hansen
16mm, 5 min

Om ustabile tilstander i syklus, hvor stop motion-teknikk angriper virkelige objekter og time lapse-fotografi forstyrrer tidsbildet. Ting brytes ned og rekonstrueres uten at de har noe endelig mål. Lyden er et live-opptak av Londons evige støy, kl. 5.05 om morgenen.
(Omtalt i Z 4/97)