fbpx
Aldersgrenser

Aldersgrenser

Alle filmklubber må informere publikum om aldersgrenser for filmene. Det skal etableres rutiner for alderskontroll på visningsstedet.
De nye aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6, 9, 12, 15 og 18 år. Filmer som ikke har blitt vurdert av Medietilsynet under det nye regelverket må aldersklassifiseres av filmklubbene selv.

Alle filmer skal ha en aldersgrense.

Det fremgår av den nye beskyttelsesloven at alle filmer som gjøres tilgjengelige for allmenheten skal ha en aldersgrense. Dette inkluderer også filmklubbvisninger.

Som bildeprogramdistributører forplikter filmklubber seg til å:

1. Informere om aldersgrenser for alle filmene
Publikum skal vite aldersgrensen før de kjøper billetter. Aldersgrensen må derfor være godt synlig på kinoen, i avisannonser, publikasjoner, på filmklubbens nettsider, osv.
Alle filmene som er blitt forhåndssensurert av Medietilsynet ligger ute med aldersgrenser her.

2. Sikre seg at aldersgrensene blir opprettholdt på visningsstedet
Filmklubbens rutiner for alderskontroll må kunne dokumenteres. Dette er noe Medietilsynet kan kreve å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollene må også gjennomføres ved visning av filmene.
Det er ikke et krav om at det skal være aldersgrense på reklame og trailere, men kinoene har plikt til å tilpasse disse til aldersgrensen på filmen som vises.

Aldersgrensene for bildeprogrammer som gjelder fra 1. juli 2015 er som følger:
Tillatt for alle / 6 år / 9 år / 12 år / 15 år / 18 år.
Ledsagerregelen gir voksne anledning til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen. Med de nye aldersgrensene betyr dette at barna kan være ett trinn yngre enn aldersgrensen på filmen, men 18 årsgrensen er absolutt.

Filmklubber skal aldersklassifisere innhold selv

De alle fleste filmene som vises i klubbene har foreløpig ikke blitt vurdert av Medietilsynet i tråd med de nye aldersgrensene. Filmklubber skal derfor selv sette aldersgrenser for alle filmene sine.

Medietilsynet har laget retningslinjer på hvordan man skal aldersklassifisere bildeprogrammer. Klikk her for å lese eller laste ned retningslinjene som pdf. Du finner også mer informasjon om den nye beskyttelsesloven på Medietilsynets nettsider.

Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke skal ta hensyn til om filmen egner seg for barn. Det er bare antatt skadeeffekt som skal vektlegges når du setter en aldersgrense.

Skadelig innhold er innhold som kan skape angst, vekke uro eller virke skremmende for enkelte aldersgrupper. Det samme gjelder tematikk som kan virke forstyrrende eller opprivende på barn i gitte aldersgrupper, og innhold som kan gi ubehag, forvirre eller støte barns egne normer. FNs barnekonvensjon stiller enkelte krav til barns rett til informasjon og tilgang på medieinnhold. Denne retten må enkelte ganger veies opp mot kravet på beskyttelse.

Det anbefales at styremedlemmer i filmklubbene setter seg inn i retningslinjene for aldersklassifisering. Filmklubbforbundet kan komme med hjelp og tips til hvordan filmer skal vurderes.

Nyttig informasjon fra Medietilsynet

Retningslinjer for aldersklassifisering av bildeprogrammer
En hurtigguide til aldersklassifisering