Filmklubbøkonomi

Filmklubbøkonomi

God økonomi og vellykket filmklubbdrift henger nøye sammen. Den økonomiske situasjonen har stor innvirkning på styrets pågangsmot og entusiasme.

Det er en fordel om klubben har en person i styret med litt regnskapserfaring, men selv uten erfaring burde regnskapsføringen gå greit. Opprett en bankkonto så blir det enkelt og trygt å holde oversikt (alle banker krever at man er registrert i frivillighetsregisteret).

Budsjettet er et hjelpemiddel som må være for hånden gjennom hele sesongen. Det vil vanligvis bestå av de følgende elementene:

INNTEKTSKILDER UTGIFTER
Medlemskontingent
Inngangspenger på visningene
Støtte fra NFK
Offentlig støtte
Kursavgifter
Servering på arrangementer
Sponsorinntekter
Grasrotmidler
Filmleie og frakt
Leie av lokaler / kinomaskinist
Trykking av program/websider
Kontingent til filmklubbforbundet.

FILMLEIE OG FRAKT

Priser for leie av film varierer avhengig av format og tilgjengelighet. Send e-post til chloe(at)filmklubb.no for mer info!

Leie faktureres i etterkant av visningen.

I tillegg til leieprisen betaler klubbene frakt begge veier for filmer som må sendes.

Utgiftene vil variere med forsendelsesmåten:

  • 35mm film kan ofte bli kostbart, regn i utgangspunktet med 200-280 kroner hver vei for en pakke på 20+ kg.
  • DCP i underkant av kr 250,-
  • DVD og Bluray sendes vanligvis med A-post (ca 40 kr).
  • Ekspress over natt levering, kr 300 – 400,-

Alle fakturaer fra forbundet er påført et administrasjonsgebyr på kr 50.- Gebyret skal dekke omkostninger i forbindelse med bestilling, fakturering og utleie.

MEDLEMSKONTINGENT

Alle forbundets medlemsklubber må bruke filmklubbforbundets medlemskort og semester-/årsmerker. Disse bestilles fra filmklubbforbundet. Medlemskortene er gratis, men klubbens kontingent til forbundet utgjøres av prisen på semester-/årsmerkene.

Medlemskontingenten til forbundet er 50,- kroner per medlem per år for alle typer filmklubber.

Prisen på semestermerker er dermed kr 25,- per stykk. Årsmerker koster kr 50,-.

Minstekontingent per klubb/år er kr 2000,-, som tilsvarer 40 medlemmer på årsbasis. Ubrukte merker over 40 stk. kan refunderes inntil et halvt år etter semester- eller årslutt.

LOKALE / MASKINIST

Mange filmklubber får låne kino eller annet lokale gratis til sine visninger. Når mange kinoaktører gir filmklubbene gratis lokaler er det ikke minst fordi de innser at en aktiv filmklubb inspirerer til økt film og kinointeresse i lokalsamfunnet. Filmklubbene kan på sin side ofte hjelpe kinoene i forbindelse med spesielle arrangementer og visninger i kinoens regi. Høye utgifter til leie av lokaler kan gjøre det umulig å drive filmklubb. En kvalifisert kinomaskinist er nødvendig for å vise film i det gamle 35mm formatet, med de digitale formatene er det blitt langt lettere å sette igang en kinovisning.

ARRANGEMENTSSTØTTE

Filmklubber kan søke forbundet om inntil 10 000 kroner i støtte til kurs, regissørbesøk eller andre arrangementer. les mer her!

MOMSREFUSJON

Mange klubber kan få refundert flere tusen kroner dersom de sender regnskapet sitt til Filmklubbforbundet før fristen. Les hvordan det fungerer her, med eksempel på hvordan et regnskap kan settes opp.

BETALINGSLØSNINGER OG BILLETTSALG

Kontanter brukes mindre og mindre og de fleste filmklubber har funnet fram til andre betalingsløsninger. Vipps er enkelt å bruke. Som organisasjon må man registrere seg som bruker, og i motsetning til private, må organisasjoner og firmaer betale for å få inn penger fra Vipps, en prosentandel av salgsbeløpet. iZettle har en kortterminal som tilknyttes mobil. Terminalen koster vanligvis en snau tusenlapp, men er ofte på tilbud til 50% rabatt eller gratis. iZettle tar en litt høyere prosentandel av omsetningen (avhengig av salgsvolum). Det finnes også andre løsninger for billettbestilling og betaling på nett som brukes mye til kulturarrangementer.

Viser dere film på kino kan det være en mulighet å benytte kinoens betalingsløsning. Snakk med kinosjefen!

Om MVA/moms på billetter: Veldedige og allmennyttige organisasjoner er fritatt for merverdiavgift hvis de har omsetning under 140 000 kroner. En filmklubb med omsetning mindre enn 140 000 skal dermed selge billetter uten merverdigavgift/moms. Les mer hos Skatteetaten.