fbpx
Kinomaskinistkurs 35mm

Kinomaskinistkurs 35mm

OBS! Denne teksten gjelder for kurset som ble holdt i 2017–2018. Vi oppdaterer siden når det kommer planer om nytt kurs. Du kan melde din interesse ved å sende e-post til nfk (at) filmklubb.no.

Det utdannes ikke lenger 35mm maskinister på kinoene. På mange filmklubber og cinematek er 35mm stadig et aktuelt format. Filmklubbforbundet tilbyr derfor et maskinistkurs for dem som ønsker en innføring i det tradisjonsrike yrket.

BLI 35MM KINOMASKINIST!

Kurset er en kombinasjon av «brevkurs» der teorien rundt 35mm filmvisning gjennomgås, praksis på en lokal kino, filmklubb eller cinematek som fremdeles har utstyr for og viser 35mm film og en weekendsamling med både teori og praksis.
Kurset avsluttes med en prøve på kursdeltakernes eget visningssted. Etter bestått prøve vil kandidatene få utlevert et kursbevis fra filmklubbforbundet.
Kurset som starter i høst vil strekke seg over høst 2017 og vår 2018. Avsluttende prøve vil bli avholdt våren/sommer 2018.
• Kursavgift er kr 3 000 per deltaker. Obs! Begrenset antall plasser, maks to stykker per filmklubb.
• Deltakelse i kurset forutsetter tilgang til 35mm-utstyr og en avtale om praktisk opplæring fra en lokal maskinist.
Brevkurset holdes i regi av Rolv Gjestland. Rolv Gjestland har vært rådgiver i Film og Kino i over 30 år og er en av de fremste ekspertene i Norge innen saldesign og kinotenikk. Han har skrevet Læreboken om kinoteknikk, som var grunnmanualen for alle norske maskinister før overgangen til digitalkinoen. Elevene får tilsendt Læreboken om kinoteknikk som PDF ved påmelding.

HELGEKURS 

Hold av datoene! 27. & 28 januar 2018 arrangeres det en egen samling for kursdeltakere i Oslo. Her vil det bli anledning til å kommunisere direkte med kursleder og å gjøre praktiske øvelser under veiledning. Fageksperter tar en gjennomgang av den analoge filmens historie og eksklusiv demonstrasjon av ulike formater og utstyr på Cinemateket i Oslo. Filmklubbstyremedlemmer fra utenfor Oslo kan få opptil 3000 kr i reisestøtte for å delta.

FREMDRIFTSPLAN

Brevkurset er fordelt på syv innsendinger. Elevene skal sende personlige svar på oppgavene, via epost til kurslederen. Deltakerne kan stille spørsmål og diskutere oppgaver og erfaringer på epost, samt i en egen facebookgruppe.

23.oktober: Studieoppstart & skype-møte med deltakerne
Mandag 6. november kl. 12.00: Frist for innsending av oppgave 1
Mandag 27. november kl. 12.00 – Frist for innsending av oppgave 2
Mandag 18. desember kl. 12.00 – Frist for innsending av oppgave 3
Mandag 8. januar kl. 12.00 – Frist for innsending av oppgave 4
Lørdag 27. og søndag 28. januar – Kurshelg i Oslo
Mandag 29. januar kl. 12.00 – Frist for innsending av oppgave 5
Mandag 19. februar kl. 12.00 – Frist for innsending av oppgave 6
Mandag 12. mars kl. 12.00 – Frist for innsending av oppgave 7
Mars-juni 2018 – Evaluering

 

PRAKTISK OPPLÆRING MÅ SKJE LOKALT!

Kursdeltakerne eller deres lokale filmklubb/cinematek må selv sørge for praksis på egen 35mm kinomaskin.
Jevn praksis med å kjøre film, samt eksperimentering med skader og feilsøking under påsyn fra en erfaren maskinist er nødvendig for å bli kjent med utstyret og behandle verdifulle arkivgjenstander riktig. Vi ber derfor deltakere gjøre en avtale om praktisk opplæring med en lokal maskinist. Navn og kontaktinformasjonen til maskinisten må oppgis. Filmklubbforbundet kan ved behov stille med øvingsruller.

 

EVALUERING

Når kursdeltakerne har fullført teoridelen og akkumulert tilstrekkelig erfaring til å kunne kjøre film kan de stille opp til praktisk og teoretisk evaluering i regi av en sensor utsendt av Filmklubbforbundet. Evaluering skjer lokalt, da det er optimalt å evaluere kandidatens evne til å bruke eget utstyr, under lokale visningsforhold.
Eksamen være ca en time per kandidat, og innebærer en teoretisk flervalgstest med 30 spørsmål og en praktisk del. Den praktiske delen går på blant annet kjennskap til utstyret, filmbehandling, feilrutiner og evne til å gi publikum en god filmopplevelse. Sensoren vurderer kandidatens evne til å bruke utstyret riktig og at filmer behandles på en forsvarlig måte. Dersom kandidaten vurderes som kompetent, utstedes et bevis for gjennomgått kurs og bestått prøve.

 

OM KINOTEKNIKK

Læreboken i Kinoteknikk ble skrevet i 2001, og den gang foregikk så godt som all kinovisning på 35mm film. Dette kurset vil bruke boken som den er, men vektlegge stoffet litt annerledes enn da den ble skrevet. Filmene som vises nå er for det meste arkivkopier, som ikke kan erstattes hvis de blir skadet. Boken beskriver og kurset vil legge vekt på hvordan filmer og utstyr skal behandles av maskinisten for at filmene ikke skal skades, og for at publikum skal få en filmopplevelse i pakt med filmskapernes intensjoner.

Riktig filmbehandling krever kunnskap, men også øvelse og fingerferdigheter. Praksis og praktisk undervisning er derfor viktige tillegg. Boken tar for seg det tekniske utstyret, hvordan det er bygget opp og fungerer, hvordan det skal behandles og vedlikeholdes, og hvordan man finner feil så avlysning unngås.
Dagens automasjonssystemer er tilrettelagt for digital kino, og visningene av analog film må gjøres manuelt. Avsnittet om automasjon er derfor ikke lenger aktuelt. Også avsnittet om elektronisk kino er utdatert, og leseren henvises annen litteratur, f.eks, Lærebok i digital kinoteknikk (Rolv Gjestland, 2014), som er gratis tilgjengelig på nett.
Med analog film har maskinisten mange flere muligheter for å påvirke visningen enn med digital film. Det er viktig å passe på at bildet har riktig format, at utsnittet som vises er riktig og at bildene er skarpe. Lyden skal kjøres i riktig format, tilpasset det anlegget kinoen har, og med riktig nivå. Også rammen rundt forestillingen, med bruk av salslys og scenelys, maskering av lerret osv er viktig for å gi publikum en god filmopplevelse.
En god forestilling kjennetegnes ved at publikums oppmerksomhet ikke på noen måte rettes mot hvordan maskinisten utfører sin jobb.

 

PÅMELDING

Send en epost til chloe(at)filmklubb.no med navn, fakturaadresse (eventuelt filmklubbens) og bekreftelse på at du ønsker å delta i kurshelgen i Oslo lørdag 27. og søndag 28. januar. Filmklubbstyremedlemmer kan få opptil 3000,- kr i reisestøtte for å delta i samlingen.
Du skal gjøre en avtale om praktisk opplæring med en lokal maskinist. Kontaktinformasjonen til vedkommende ettersendes innen innen den første innleveringsfristen mandag 6. november. Usikker hvem du skal spørre? Ta kontakt med NFK for næmere informasjon.