fbpx
MVA-kompensasjon – penger tilbake til klubben!

Momskompensasjon – penger tilbake til klubben

Filmklubbforbundet søker samlet for klubbene, og det er veldig enkelt.

Hva er det?

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Hvor mye får dere?

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Man søker ut fra klubbens driftskostnader året før, så det er en enkel søknadsprosess uten kvitteringer. Staten dekker foreløpig ikke 100% av utgiftene. Det varier hvor stor dekningsgraden er fra år til år.

Eksempel fra 2020 (for regnskapsåret 2019):
En klubb med 16 630 kroner i driftskostnader fikk 1066 kr tilbake. (Full dekning ville vært 1330 kr)
En klubb med 40 815 kroner i driftskostnader fikk 2618 kr tilbake. (Full dekning ville vært 3265 kr)
En klubb med 190 596 kroner i driftskostnader fikk 12 225 kr tilbake. (Full dekning ville vært 15 248 kr).

Hvordan fungerer det?

Filmklubbforbundet søker samlet for alle filmklubbene. For å søke må klubben:

  • Være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Fylle ut et enkelt skjema med opplysninger om kontonummer og navn på revisor (en person utenfor styret). Det kan dere gjøre her! (For regnskapsåret 2020).
  • Levere årsregnskap (mer info nederst.) For momskompensasjon må regnskapet følge kalenderåret. OBS: Regnskapet må være signert av alle medlemmene i styret, og være revidert av noen utenfor styret. Denne personen trenger ikke være en profesjonell revisor, men vedkommende må skrive en kort revisjonsberetning hvor det står at årsregnskapet er godkjent. Se eksempel her. Signering kan gjøres digitalt! For eksempel ved å bruke Adobe. Spør oss gjerne om dere hjelp til å ordne det.
  • Alt dette sendes på epost til nfk (at) filmklubb.no.
  • Søknadsfrist: 1. august. (Vi må rekke å få alt godkjent av revisor før vi sender det til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Hvorfor søke?

For små klubber er det ikke store summer å hente på å søke. Likevel håper vi at flest mulig klubber tar seg tid til å gjøre det. Å ha en god momsrefusjonsordning med full dekningsgrad er en viktig politisk kamp. Filmklubbforbundet jobber sammen med blant andre Frivillighet Norge for å oppnå dette. Jo flere som søker, jo tydeligere blir det for myndighetene hvor mye penger de egentlig bør sette av til denne potten.

Her ligger mer info fra Regjeringen og fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Hvordan føre regnskap?

Det anbefales at alle organisasjoner fører regnskap, selv om de formelt ikke har plikt til det. Dette er lurt med hensyn til den interne kontrollen og for at dere skal kunne legge frem regnskapet som dokumentasjon når og hvis dere trenger det.

Eksempel på et enkelt regnskap finner du her. Er det noe du lurer på? Da lurer sikkert andre klubber også. Send spørsmålet ditt til nfk (at) filmklubb.no, så oppdaterer vi denne sida med tips om det er noe flere kan ha bruk for å vite.

Les mer om årsregnskap og bokføringsplikt hos Skatteetaten.