Skjemaer

Skjemaer

Semesterrapportering

Alle filmklubber må hvert semester fylle ut et skjema om antall medlemmer, hvilke filmer de har vist, og laste opp medlemslister til filmklubbforbundet. Vi trenger denne informasjonen for å dokumentere hvor mange som får glede av alt arbeidet filmklubbene legger ned.

Tips ved medlemsregistrering

Ved stor pågang av medlemmer før visning kan det være en fordel å printe ut flere skjemaer slik at flere medlemmer kan fylle ut navn og adresse samtidig.

Andre skjemaer