Skjemaer

Skjemaer

Rapportering

Alle filmklubber må hvert år fylle ut et skjema om antall medlemmer, hvilke filmer de har vist, og laste opp medlemslister til Filmklubbforbundet. Vi trenger denne informasjonen for å dokumentere hvor mange som får glede av alt arbeidet filmklubbene legger ned.

OBS! Fra 2019 går vi fra semester- til årsrapportering. Det er fremdeles viktig å ta vare på medlemslister og ha oversikt over besøkstall på visninger, men vi vil be om tall for hvor mange unike medlemmer dere har i året (tidligere har vi bedt dere telle både vår og høst). Lenke til rapporteringsskjema kommer i desember 2019.

Tips ved medlemsregistrering

Ved stor pågang av medlemmer før visning kan det være en fordel å printe ut flere skjemaer slik at flere medlemmer kan fylle ut navn og adresse samtidig.

Andre skjemaer