Festiviteten filmklubb (Hamar)

Ny høst 2019

Klubben har visninger på Festiviteten Bar & Scene, Strandgata 23, 2317 Hamar

Post- og filmforsendelsesadresse: Strandgata 23, 2317 Hamar

E-post: post(at)festivitetenhamar.no
Hjemmeside: festivitetenhamar.no
Kontakttelefon: 920 88 250

Leder: Christian Vold
Kasserer: Gina Fjeld
Sekretær: Andrea Vold