Horten filmklubb

Startet høsten 2017

Filmforsendelser:
Kenneth Mortensen
Furumoveien 25c
3142 Vestskogen

Kontaktperson for filmklubben:

Sebastian Minke, Tjøllinggaten 42, 3112 Tønsberg
epost: s.minke (at) me.com
Web: https://hortenfilmklubb.wordpress.com/

Leder: Sebastian Minke tel 400 44 102
Nestleder: Kenneth Mortensen 980 45 966
Styremedlem: Lotte Terjesen 414 22 158.