Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Tysk nybølge

Papas kino ist tot! Lag helaften i filmklubben med film og foredrag.

Hurdal filmklubb

(40 medlemmer våren 2018)

c/o Julie Holdal Hansen, Nøkkefaret 16, 2090 Hurdal
epost: julie.holdal (at) gmail.com

Leder: Julie Holdal tel 958 73 821
Sekretær: Davy Verstraeten 978 90 636

Filmvisninger i den gamle presteboligen på Gjøding gård, Hurdal Økolandsby.