Longyearbyen filmklubb

Vei 238.6, 9170 Longyearbyen

E-post: longyearbyenfilmklubb@gmail.com

Styre:
Leder: Lars Holt, lars.holt(at)gmail.com

Filmforsendelser (DCP):

Longyearbyen Kino
v/ Lars Holt

9170 Longyearbyen

Filmforsendelser (DVD)

Longyearbyen filmklubb
v/ Lars Holt
Vei 232.4.6
9170 Longyearbyen