Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Longyearbyen filmklubb

Longyearbyen filmklubb

(16 medlemmer vår 2018)

Vei 238.6, 9170 Longyearbyen
tel 915 44 842
Styre:
Didrik Paulsen, didrik.paulsen(at)gmail.com, tel 915 44 842
Roy Martin Kristiansen tel 479 69 339
Kasserer:
Julia Kartika, tel 405 45 310

Filmforsendelser (DCP):

Longyearbyen Kino
v/ Didrik Paulsen

9170 Longyearbyen

Filmforsendelser (DVD)

Longyearbyen filmklubb
v/ Didrik Paulsen
Vei 238.6
9170 Longyearbyen