Sudndalen filmklubb

Klubbens adresse: c/o  Maria Elpida B. Stojcevska, Kirkeveien 86, 1344 Haslum
E-post: sudndalen.filmklubb@gmail.com
Telefon: 452 70 578

Visningssted: Myrland turistsenter og Sudndalen gamle skulehus

Fra stiftelsesdokumentet:
«Sudndalen filmklubb skal bidra til kulturtilbudet i Sudndalen/Hovet/Hol gjennom å sette opp et variert filmprogram med høy kvalitet for både vaksne og born. Visningene vil i hovedsak foregå på forsamlingslokolet på Myrland Turistsenter, som er et naturlig møtepunkt for både fastboende og turister. Vi vil også ha spesialarrangementer utendørs og på det gamle skolehuset i Sudndalen.»

Styret
Leder Maria Elpida B. Stojcevska
Styremedlem Lukas S: Pedersen
Styremedlem Ståle Stein Berg
Sekretær Sabrina S. Søvik