fbpx
Delta i filmklubb-demokratiet!

Delta i filmklubb-demokratiet!

I år avvikles landsmøtet i Norsk filmklubbforbund digitalt.

Tid: 20. mars 2021 kl 12–13.30
Sted: På zoom

Årsmøtet er NFKs høyeste organ. Det er årsmøtet som gjennom sine vedtak og debatter avgjør hvilken vei organisasjonen skal gå og hvordan den skal drives.

Etter landsmøtet annonserer vi vinnerne av årets filmklubb og årets barnefilmklubb!

Meld deg på her

Hva er det som skjer på landsmøtet?

 • Årsmeldingen, regnskap, samt forslag til vedtektsendringer gjennomgås og stemmes på.
 • Dere kan stemme på hvem som skal representere dere i Filmklubbforbundets styre.
 • Dere får mulighet til å stille spørsmål til styret og sekretariatet i NFK om viktige saker for filmklubb-bevegelsen.

Sakspapirer

Disse kan lastes ned her.

 • Årsmeldingen for 2020
 • Regnskap & revisjonsberetning for 2020
 • Notat og forslag til vedtektsendring fra styret
 • Valgkomitéens innstilling til styreverv for perioden 2021-2023

Fremgangsmåte

 • Du blir tilsendt en zoom-lenke på epost ved påmelding.
 • Vi starter kl. 12 presist. En ordstyrer, samt styreleder Mona Sjøli og vikarierende daglig leder Chloé Faulkner vil geleide dere gjennom møtet.
 • Avstemmingen skjer i form av enkle avkryssingsskjema som dere får tilgang til i zoom-samtalen underveis. Merk at hver filmklubb har én stemme. Er dere flere fra samme filmklubb som deltar, må dere bli enige i forkant om hvem det er fra klubben som skal stemme.
 • Om noen har spørsmål, kan dere stille disse skriftlig eller be om ordet i chatten. Ordstyrer vil lese dem høyt, og riktig person vil svare.

Om du lurer på noe, ta kontakt med daglig leder chloe@filmklubb.no eller styreleder monasjoeli@gmail.com.

Hilsen Chloé, Atle, Ingrid og Cato,

sekretariatet i Norsk filmklubbforbund