fbpx
Kurs, event og seminarstøtte

Retningslinjer for kurs, seminar og eventstøtte

Ønsker din filmklubb å gjennomføre arrangement?

  • Til alle seminarene og kursene vi tilbyr fra NFK – dvs oppleggene vi tilbyr under «Kurstilbud»- kan vi gi filmklubben en underskuddsgaranti på inntil 10000 kroner! Ta kontakt med oss på forhånd, både for å booke innleder og for å få avtalt underskuddsgaranti.
  • Vi kan også gi støttebeløp til kortere seminarer – eller regissørbesøk – i klubbene. Både de vi selv kan tilby klubbene, og egenlagde kortere seminarer/eventer. Kontakt oss for mer info om dette.
  • Filmklubber som kvalifiserer for Frifond-støtte kan også søke midler til kurs og eventer fra denne støtteordningen.
  • Glem dessuten ikke å undersøke muligheten for støtte fra andre instanser, som f eks kulturmidler i kommune og fylkeskommune!

Les mer om hva Filmklubbforbundet kan gi støtte til her.

Gjør om hele eller deler av semesterets program til et støtteberettiget kurs som kvalifiserer til underskuddsgaranti!

 

sykkeltyvene

 

Kanskje har programmet deres allerede en tematisk sammenheng eller form for rød tråd? Kanskje ønsker dere å fokusere på en spesiell regissør, genre, epoke eller et land et semester? Man kan også velge fritt blant mer og mindre kanoniserte filmer og slik legge opp til et generelt kurs i filmkunnskap.

Med forberedte innledninger i forkant (gjerne ved styrets medlemmer) og diskusjon i etterkant kan kveldens filmvisning forvandles til del av et lite kurs/seminar-opplegg som utløser støtte fra NFK. NFK kan også gi inntil 5000 kroner i underskuddsgaranti for et slikt kurs, men her gjelder egne regler.

Les retningslinjene for denne typen støtteberettigede kurs nøye:

Retningslinjer for kurs som utløser støtte fra Folkeuniversitetet:

Hvis dere vil gjøre om deler av semesterets program til et støtteberettiget kurs, er det også muligheter for dette. NFK er medlem i studieforbundet Folkeuniverset og kan også gi støtte til kurs som oppfyller Folkeuniversitetets krav. NFK tilbyr derfor en underskuddsgaranti på inntil 7000 kroner til kursarrangement dersom kriteriene nedenfor er oppfylt. NFK må også i tillegg ha blitt orientert om kurset, og ha gitt klarsignal til opplegget i god tid før kurs/seminaroppstart.

  • Kurset/seminaret må være på minimum 8 timer og ha minst fem deltakere som er tilstede mer enn 75 % av tiden. Flere filmvisninger kan fint inngå i disse timene.
  • Pengene utbetales fra sekretariatet til klubben i etterkant mot fremvist regnskap og deltagerliste med fødselsdatoer (NB!). Rammen for støtte til kurs er for tiden en underskuddsgaranti på inntil 5000 kroner.
  • Før oppmøteprotokoll (husk deltakernes fødseldato, fødselsår og adresse), med avkryssing av deltagere på hver kurs/seminardag (også på hver filmvisning som er del av seminaret). Det er denne Folkeuniversitetet beregner støtte utifra. Slurv her betyr mindre penger!
  • Søk i god tid før dere holder kurset! Skulle dere ha spesielle planer som går ut over dette økonomisk, kan man også i forkant søke forbundet om ekstra midler til dette.

Interessert? Send en mail til Ingrid Rommetveit – ingridr at filmklubb.no om hvilke(t) kurs dere interessert i – eller en prosjektsøknad om egetdefinert seminaropplegg –  samt hvilke datoer som er aktuelle. Sett gjerne opp alternative datoer, eller cirka-datoer om dere ikke er sikre. Det er ingen egne søknadsfrister, men alle søknader skal være innsendt i god tid før seminar eller kurs avholdes). Og dess tidligere dere melder fra, dess større er også sjansene for å få booket foredragholdere eller innledere.