fbpx

NFK-styret

Styret i Norsk filmklubbforbund

Styreleder:
Mona Sjøli, Oslo 901 84 928
E-post: monasjoeli(at) gmail.com

Nestleder og styremedlem:
Øystein Egge, Lillehammer 986 01 734
E-post: oysteineye (at) hotmail.com

Styremedlemmer:
Kristine Abelsnes, Kinokino filmklubb Sandnes, 480 80 130
E-post: mabelsne (at)online.no

Pål Dragerengen, barnefilmklubbrepresentant.
E-post: paaldragerengen (at) hotmail.com

Daria Polishchuk, Alta
E-post: dariapo (at) ymail.com

Atle Hunnes Isaksen, ansatterepresentant, 918 14 946
E-post: atle (at) filmklubb.no

Varamedlemmer:
Ingrid Rommetveit, vara ansatterepresentant, 480 91 001
E-post: ingrid (at) filmklubb.no

Erlend Walseth, vara
E-post: Erlend.walseth07 (at) gmail.com

Olav Tveitan, barnefilmklubb-vara, Lunde
E-post: olav.tveitan (at) gmail.com

Vibeke Lia, vara
E-post: vibeke (at) tonsbergfilmklubb.no