NFK-styret

Styret i Norsk filmklubbforbund

Styreleder:
Daria Polishchuk, Alta
E-post: dariapo (at) ymail.com

Nestleder:
William S. Mørch, Tromsø
E-post: w.s.morch (at) gmail.com

Styremedlemmer:
Ronny Rype, Drammen
E-post: ronnyrype (at) hotmail.com

Vibeke Lia, Tønsberg
E-post: vibeke (at) tonsbergfilmklubb.no

Marion Røst Heimlund, barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant
E-post: marionrh (at) gmail.com

Atle Hunnes Isaksen, ansatterepresentant
E-post: atle (at) filmklubb.no

Varamedlemmer:
Chloé Faulkner, vara ansatterepresentant
E-post: chloe (at) filmklubb.no

Maria Amalie Rikardsen, vara
E-post: mariarikardsen (at) yahoo.com

Karen Noer Korssjøen, vara
E-post: karenoer (at) hotmail.com

Eivind Myklebost Nordengen
E-post: eivind.nordengen (at) gmail.com