fbpx

NFK-styret

Styret i Norsk filmklubbforbund

Styreleder:
Mona Sjøli, Oslo 901 84 928
E-post: mona (at) filmklubb.no

Styremedlemmer:
Daria Polishchuk, Alta
E-post: dariapo (at) ymail.com

Ronny Rype, Drammen
Epost: ronnyrype (at) hotmail.com

Martin Øsmundset, Oslo
Martin.osmundset (at) gmail.com

Marion Røst Heimlund, barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant
Epost: marionrh (at) gmail.com

Atle Hunnes Isaksen, ansatterepresentant
E-post: atle (at) filmklubb.no

Varamedlemmer:
Chloé Faulkner, vara ansatterepresentant
E-post: chloe (at) filmklubb.no

Erlend Walseth, vara
E-post: Erlend.walseth07 (at) gmail.com

Olav Tveitan, barnefilmklubb-vara, Lunde
E-post: olav.tveitan (at) gmail.com

Vibeke Lia, vara
E-post: vibeke (at) tonsbergfilmklubb.no