Alt du vil vite om analog film (men ikke våger spørre om)

Hvorfor skal vi fortsette å vise film på rull? Filmklubbforbundet har holdt kurs i visning av analog film. Her er noe av det vi lærte.

– Gi publikum en opplevelse så nær den premierepublikummet hadde som mulig. Og sørg for at noen kan å kjøre film, også i fremtiden. Det er Torkell Sætervadets grunner til å fortsette å vise film på rull, og hvorfor han fortsetter å lære det bort. 

Sætervadet er ekspert på filmprojeksjon, og har blant annet skrevet det som har blitt det internasjonale standardverket for projeksjon av film på rull; The Advanced Projection Manual. Han holdt Filmklubbforbundets helgekurs i analog film sammen med Rolv Gjestland, som har vært kinoteknisk konsulent hos Film og kino i en årrekke. Gjestland har skrevet det norske læreverket Kinoteknikk. Hvordan vise film for publikum etter filmskaperens intensjoner, og i 2023 mottok han den prestisjetunge Samuel L. Warner Memorial Medal, som deles ut av SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), den ledende organisasjonen for de som jobber teknisk med film og tv. 

Sammen ga Sætervadet og Gjestland en gjennomgang av kinoteknikk og filmvisningshistorie, i tillegg til praktisk gjennomgang (og noen røverhistorier, men for dem måtte du vært der.) 

Hovedbudskapet for den som ønsker å bli god til å vise film på rull? Få mye trening. Og det er først når du viser film for folk, at du virkelig får bryne deg. Hva gjør du når ting går galt og pulsen øker? Når underløkka vokser, eller lyden kutter ut? Det eneste du kan vite med sikkerhet, er at alle som har vist film på rull før deg, har stått med like høy puls. Og ofte har det gått bra. 

Kurset fant sted hos Cinema Neuf, på Chateau Neuf i Oslo.

Les deg opp

I tillegg til å øve mye, er det lurt om du får være lærling hos noen som kan å kjøre film. Men etter hvert som det stort sett bare er cinematek og filmklubber som kjører film, er det ikke lett å finne en mentor. Da hjelper det litt om du har lest deg opp på teknikken så godt som mulig.

De mest åpenbare bøkene å lese er naturlig nok Gjestlands Kinoteknikk, og Sætervadets The Advanced Projection Manual. I tillegg foreslår Gjestland å lese The Art of Film Projection, a Beginners Guide av Paolo Cherchi Usal. 

Og om du vil krydre med noe litt lettere, anbefaler han podcasten In the pub with Mike Bradbury, der teknisk sjef på Odeon kino i England setter seg ned med interessante folk med en øl, og prater om kinoopplevelser og diverse former for kinoteknikk – også den digitale.

Når du så skal gå i gang med filmrullen, er det noen ting det er verdt å huske på: 

  • Renhold. Bruk helst hvite bomullshansker når du holder på med den delen av filmen som ikke er start- eller slutt. Du må kjenne maskinen godt, og vite hvordan den skal vedlikeholdes. Noen deler må oljes, andre må absolutt ikke oljes.
  • Les deg opp om filmen du skal vise. Hvilken type lyd har filmen, og hvilket format skal filmen vises i? En uerfaren maskinist kan få vist filmen med både lyd og bilde, men det blir ikke nødvendigvis riktig. Et tips for å finne ut hvilket format filmen egentlig er ment å vises i, er å sjekke flere kilder. Hvor og når er filmen laget? Det kan si deg noe om hvilket format som var vanlig på den tiden. Hvilket format står på filmeska? (Uten at det alltid stemmer.) Og hvilket format står på IMDb? Til sammen vil det kunne gi et riktig svar, selv om det ikke står det samme overalt. 
  • Husk showmanship. Å gjennomføre en analog filmvisning som blir best mulig for publikum krever noe av den som gjør det. Du må være godt forberedt – for når rullen først begynner å gå er det ikke like lett å løse problemer underveis. Og du vil forsøke å gjøre opplevelsen så sømløs og fin som mulig for de som er der. Om noe går skeis, vinner du veldig mye på å skru lyset i salen halvveis på, og få gitt beskjed til publikum om at det blir en liten pause. Holder du dem i mørket lenge mens du forsøker å fikse problemet, blir alle bare mer stresset av det. 

Ser du hvilken side som er riktig? Kursdeltagerne fikk se åpningssekvensen av Psycho, både i normal, og i widescreen. Riktig måte å vise den på er widescreen, til høyre.

Can I lick it? Yes, you can

Deltagerne på kurset fikk forsøke å træ filmen i projektoren. Men selv her er det mulig å gjøre mange feil. Lydsporet på rullen må ligge på riktig side i maskinen. Men filmen har også en matt og en blank side. Hvordan sikrer du at riktig side peker ut, så du ikke ender med å vise filmen baklengs, og samtidig opp-ned? Etter å ha bedyret viktigheten av renhold ved filmhåndtering, kunne kursholderne lett bemerke at den enkleste måten å kjenne forskjell på blank og matt side, er ved å stikke tunga bortpå. Den matte siden er litt klebrig.

Hvordan vet du så om filmrullen du holder er laget av acetat eller polyester? Acetat-filmen er snar til å ryke, og krever ekstra forsiktighet. Polyesterfilmen er så sterk at om du gjør noe feil er det maskina heller enn filmen som blir skadet. 

Og hvordan vet du om filmrullen som plutselig har dukket opp i en kjeller er den skumle nitrat-typen? Du klipper av en bitteliten bit, tar den med ut – langt vekk fra resten av rullen, og tenner på. Brenner den fort og sterkt, er det nitratfilm. Ta kontakt med Nasjonalbiblioteket og hør om de vil ha den. Du vil ikke oppbevare den selv, da den kan selvantenne, og er nærmest umulig å slukke.

Film i beste velgående

Etter endt kurshelg har deltakerne så vidt begynt. Nå kommer pensumlesing, oppgaveløsing og øvelseskjøring av film for de som har tilgang på 35mm-maskin gjennom filmklubb, cinematek eller kino. De har også fått en sjekkliste for å se om det er forbedringer som kan gjøres i salen der de viser film. Er lerretet i god nok stand? Er lyd og bilde godt? Hvordan er akustikken i salen, og lokalene for øvrig? Ikke alt kan utbedres hundre prosent, men med små grep kan filmopplevelsen bli enda bedre. 

Kurset fant sted hos Cinema Neuf, som holder til på Chateau Neuf i Oslo. De viser analog film hver torsdag, i tillegg til å vise andre formater resten av uka. Interessen for analog film er stigende, både for å lære å vise den og for å skaffe eller sette i stand maskiner slik at det skal gå an. Per nå er det rundt ni filmklubber som kan vise film på rull. I 2023 hadde de i underkant av 100 analoge visninger – fordelt på 35 og 16mm.  

Er du interessert i analog film? Sjekk om din lokale filmklubb kan vise film på rull. (Selv klubber uten maskiner kan få besøk av noen med 16mm-maskiner, for eksempel).  I tillegg er utvalgte visninger analoge hos Cinematekene i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Noen kinoer har også 35mm-maskiner, som blant annet Frogner kino og Vega scene i Oslo. 

Filmklubbforbundet vil gjerne takke Cinema Neuf og deltakerne for å være med på å lage en innholdsrik og engasjerende helg. Vi takker også kursholderne, Rolf Gjestland, Torkell Sætervadet, og medhjelper Jan E. Olsen. Sistnevnte har permisjon fra jobben som kinoteknisk ansvarlig på Cinemateket i Oslo. For tiden finner du ham i bruktbutikken Lite nytt på Vålerenga i Oslo.

Til sist retter vi også en stort takk til Norsk filminstitutt, for økonomisk støtte til kurset.