Drive barnefilmklubb på biblioteket?

hellemyr2

En prosjektor, et lerret eller en hvit vegg, et rom som kan mørklegges og et par voksne med en smule filminteresse. Det er ikke mer som skal til før biblioteket i tillegg blir en kino, eller enda flottere: en filmklubb! Hellemyr barnefilmklubb har vist film på biblioteket i samarbeid med skolen og fritidsklubben, og vært et møtested for filminteresserte barn og foreldre, i over femten år.

Drivkraften bak barnefilmklubben utenfor Kristiansand, bibliotekar Åse Katalin Macsali, forteller:
– Vi prøver å ha en «stor» film som første visning for at flest mulig skal oppdage oss. Akkurat nå har vi spisset oss mest inn mot barnehagebarn og velger film retter mot dem. Det ble suksess på første visning i høst med mange nye medlemmer.

Hellemyr barnefilmklubb er et eksempel på solid samarbeid mellom lokale aktører. En tirsdag i måneden holder filmklubben visninger på Hellemyr flerbrukshus, under bibliotekets åpningstid, med hjelp fra fritidsetaten, som også har en vanlig juniorklubb tilbud en dag i uka. Filmtilbudet retter seg mot barn rett under eller i tidlig skolealder.

Barnefilmklubben er også med på å utvikle konkrete samarbeidsprosjekter med skolen. For andre år på rad har barnefilmklubben vært involvert i et leseprosjekt med filmvisning som «kick-off»:
I fjor leste hele 5. trinn spenningsbøker og så filmen «Titanics ti liv», på det vi kalte «Skrekkveld» siden det var nærme Halloween. I år skal vi ha Humorkveld med quiz før filmen. Vi skal vise «En pingles dagbok» og ha premieutdeling etterpå.

Barnefilmklubben føyer seg godt inn med de andre aktivitetene på biblioteket, som inkluderer blant annet husfester med boksalg, café, teater- eller filmforestillinger. Til jul arrangerer biblioteket dukketeater, og barnefilmklubben promoteres med en kortfilmvisning før forestillingen.

Sommerfesten i 2015 var et spesielt vellykket arrangement for barnefilmklubben:
– Vi fikk engasjert mange i bydelen med å lage fest på flerbrukshuset og biblioteket. Mange frivillige, store og små, hjalp til i caféen og på forskjellige verksteder vi arrangerte. Vi hadde datakurs, eritreisk sang- og dansekurs og animasjonsverksted. Vi fikk besøk av et fast dukketeater, men før forestillingen viste vi filmene som hadde blitt laget av barna på animasjonsverkstedet. Det var stor stas!

Også NFK er en viktig støttespiller for filmklubben: – Vi forventer at vi får tips til nye ting vi kan gjøre og råd når vi trenger det. Det er ikke alltid så lett å forstå, og holde seg oppdatert på, hva som er mulig og hva som er lov å gjøre når det kommer til film, så da er det godt å ha NFK å støtte seg på.

Åse Kati anbefaler alle filmklubber å se seg rundt for å finne ut hvem de kan samarbeide med, og gå i tett dialog med frivillige om hva de ønsker. I fremtiden ønsker hun å rette seg inn mot de minste barna: Vi kommer til å fri til de små siden de større barna er så travle. Det har gitt godt utslag til nå, og det er viktig at nye foreldre hører om tilbudet vårt. Vi skal fortsette med samarbeidet med fritidsetaten og skolen, og ikke minst lage store familiearrangement med filmvisning og gjerne flere animasjonsverksteder! Det syns barna er kjempegøy!

Bilde (fra venstre til høyre): Titanics 10 liv, Hellemyr skole og Skrekkfilmkveld i fritidsklubben.