Søk støtte!

Registrerte filmklubber kan søke støtte gjennom Filmklubbforbundet til for eksempel innkjøp av utstyr, animasjonsverksteder, kurs, stumfilmkonserter, regissørbesøk og spesialimport av filmer. Det gis ikke støtte til ordinære visninger med introduksjon.

Det må søkes i forkant av tiltaket, og det gis inntil kr. 10 000,- i støtte. Høyere beløp kan innvilges dersom formålet tilsier det, og det er midler igjen i budsjettet.
Søknaden behandles ukentlig av sekretariatet.
Hvis tiltaket går med overskudd vil støtten justeres deretter. Støtte skal ikke være en inntekt for filmklubben.

Alle søknader sendes nfk@filmklubb.no

Filmklubber kvalifiserer også for arrangementsstøtte fra ordningen « Frifond Barn og Unge », og kan også søke støtte fra dem (mer info og kriterier nedenfor).

 

Oppstartsstøtte

Det kan kreve litt kapital å sette i gang med filmklubbvirksomhet (innkjøp av utstyr, leie av visningslokale, filmleie, osv.). Vi oppmuntrer klubber i oppstartsfasen til å undersøke forskjellige støttemuligheter (fra kommunen, lokale sponsorer, osv.), men tilbyr oppstartsstøtte.

For å kvalifisere til oppstartstøtte må du:

– stifte og registrere filmklubben hos Norsk filmklubbforbund
– betale kontingent (kr 2000,- per år).

Våre krav i forbindelse med utbetaling av denne støtten:

– Søknad som inneholder hvordan støtten er tenkt brukt, og budsjett innleveres i forkant.
– Støtten utbetales etter 3 måneders drift mot rapport og regnskap.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

 

Annen støtte

Er du kommet i gang med klubben, og ønsker å ta aktiviteten ett skritt videre? Tiltak som innkjøp av utstyr, eller filmformidlingstiltak som animasjonsverksteder, kurs, stumfilmkonserter, regissørbesøk og spesialimport av filmer støttes.

– Send en epost til nfk @ filmklubb.no med dato og beskrivelse av tiltaket inkludert budsjett. Søknaden behandles innen 7 dager.
–  Støtte utbetales etterskuddsvis mot rapport fra tiltaket og regnskap til nfk@filmklubb.no

NB! Støtte forutsetter innlevert semesterrapport for siste avsluttede halvår.

 

Frifond barn og unge

Filmklubber kan søke om opptil 35 000,- kr i kalenderåret til aktiviteter gjennom støtteordningen Frifond Barn og Unge. Kravene for å søke og rapportere er enkle og det søkes via et elektronisk skjema på nett (dette er ikke den samme ordningen som barnefilmklubber tidligere har søkt støtte til gjennom Forbundet).

Det anbefales å gå inn på de gode og informative nettsidene til Frifond (frifond.no) eller henvende seg direkte til rådgiverne der dersom man har noen spørsmål om ordningen.

Bilde: Fish Tank, av Andrea Arnold