Digitalt medlemsregistreringssystem, endelig åpent for alle klubber

Med et felles medlemssystem blir det endelig enklere for medlemmer og filmklubber, og mindre behov for hjemmesnekrede løsninger. 

Filmklubber må registrere sine medlemmer, og holde oversikten. Men dette er ikke alltid like enkelt, og med strengere krav til personvern fungerer ikke tidligere tiders penn og papir-i-døra-metoder like godt. Mange klubber har laget sine egne løsninger, men etter noen år med utvikling, og en pandemi som satte en saftig brems på testingen, har vi endelig et felles digitalt system som klubbene får bruke. 

Hvordan fungerer det? 

Siden det er nesten hundre ulike filmklubber, med ulike medlemskategorier og prismodeller, har vi gått for en helt enkel løsning, som skal passe best mulig for alle. Etter ønske fra filmklubbene så skjer ikke betaling i dette registreringssystemet. 

Nye medlemmer registrerer seg her, med navn, telefon, e-post og fødselsår. OBS: for at noen skal kunne registrere seg i din filmklubb, må vi ha opprettet filmklubben først. Så se gjerne at klubben din er der.

Første gang nye medlemmer besøker filmklubben og kjøper billett og medlemskap, kan filmklubben registrere at de har betalt. Da får medlemmet en e-post med beskjed om hvor lenge medlemskapet er gyldig. 

Full bruksanvisning for medlemmer som skal registrere seg ligger her og på engelsk her.  

Hva skal vi i filmklubben gjøre? 

Hver filmklubb får en bruker. Dere kan logge inn i systemet og se alle medlemmer, redigere informasjon om dem, legge til eller slette medlemmer, og hente ut lister over medlemmene om dere trenger det. 

Full bruksanvisning for filmklubben ligger her.

Vi jobber med å sende ut informasjon til alle klubber, og håper alle klubber vil være på plass i systemet innen utgangen av oktober. Om dere lurer på noe underveis, si fra til nfk (at) filmklubb.no.

Vi liker det som vi har det. Må vi bruke det nye systemet? 

På sikt er svaret ja. Vi vil bruke dette systemet for å se hvor mange medlemmer klubben har, slik at vi kan regne ut hvor mye klubben skal betale i kontingent til Filmklubbforbundet. Det vil også føre til at dere ikke trenger å rapportere om medlemstall på slutten av året, skjønt dere må fortsatt telle hvor mange som kommer på alle visningene, så vi får tall på hvor mange som har hatt glede av filmklubbens visninger gjennom året.

Vi har ikke satt en hard frist for når alle klubber må benytte systemet, men håper alle får til å bruke det sømløst i løpet av 2024.

Filmklubbforbundet takker så mye for tålmodigheten underveis med denne systemutviklingen, og sender en ekstra takk til de som har vært med å teste og gi tilbakemeldinger underveis. Det er et nokså enkelt system slik det er i dag, og forhåpentligvis skal det vokse og bli bedre over tid. Vi håper derfor dere sier fra om dere støter på problemer, eller har forslag til forbedringer.

Å bli medlem i en filmklubb skal være enkelt, raskt og trygt. Og å drive en filmklubb skal handle om å velge filmer og lage gode filmopplevelser for nærmiljøet. Så forhåpentligvis vil det nye medlemsregistreringssystemet gjøre hverdagen enklere så snart vi har fått alt helt på plass. 

Bilde: Den hemmelige hagen (Holland, 1933).