ansikter

Edvard Munch – fem korte filmer (1989)

GLIMT FRA EDVARD MUNCHS LIV
Regi: Martin Knutsen
1957, sv/hv, 10 min.

En kort gjennomgang av maleren Edvard Munchs vei fra ung kunststudent til verdenskjent maler. Filmen viser oss en rekke av Munchs verker, fra tegniger og malerier til litografier og fresker. Vi får også se bilder fra boligene hans bl.a. på Åsgårdstrand og Ekely, og tegningen av det planlagte Munch-museet i Oslo.

EDVARD MUNCH 1863 – 1944
Regi: Ulf Balle Røyem
1963, farge, 11 min.

Edvard Munch sett gjennom hans malerier og grafikk. Munch tok opp i seg ulike stilstrømninger mot slutten av 1800-tallet; realisme, impresjonisme og nyromantikk og ble en av de første ekspresjonistene i europeisk kunst.

ANSIKTER
Regi: Anja Breien
1971, farge, 7 min.

En film om ansikter – om uttrykk – om situasjoner. Med utgangspunkt i et dikt av den danske lyrikeren Poul Borum, lest av Claes Gill, formidles ansikter i Edvard Munchs bilder.

EDVARD MUNCH – ET SELVPORTRETT
Regi: Paul Rene Roestad, Jan Olav Brynjulfsen, Jan Erik Düring
1978, farge, 18 min.

Edvard Munchs studier av egen person slik de framstår i hans selvportretter og notater, gir et enestående inn-blikk i det Munch så intenst ønsker å skildre i sin kunst, sitt forhold til verden og menneskene som omga ham.

EDVARD MUNCH – POST MORTEM
Regi: Skule Eriksen
1989, sv/hv, 9 min.

Edvard Munch var også opptatt av fotografiet. Denne filmen er basert på Munchs egne fotografier, mange av dem selvportretter. Han kalte dem sine «skjæbnefotografier».

DVD