Filmklubbdrift

På disse sidene finner du praktisk informasjon om hvordan du best kan komme i gang med, og drifte en filmklubb.

Hva er en filmklubb?

  • En ideell og frivillig forening med filmvisning som hovedaktivitet. Den drives ofte i samarbeid med den lokale kinoen eller andre kulturinstitusjoner.
  • En alternativ kino på mindre steder og i lokalmiljøer
  • Et visningssted som setter fokus både på filmhistoriens klassikere og nyere filmkunst.
  • Et forum for møter mellom publikum og filmskapere, filmdebatt, studier og analyse av film.

Barnefilmklubber

  • gir barn og unge gode filmopplevelser
  • er morsomme og sosiale møtesteder
  • skaper interesse for kultur og film

Hvem som helst kan starte en filmklubb. Ved henvendelse til filmklubbforbundet vil man få tilsendt informasjon og generell veiledning for hvordan man går frem.