Aldersgrenser

aldersgrenser

Alle filmer skal ha en aldersgrense, og filmklubben må si tydelig fra hvilken aldersgrense en film har. 

Hvem setter aldersgrensen? 

Filmer som skal vises på kino vurderes av den enkelte kinofilmdistributør. Filmer og programmer for tv, nett-tv eller andre bestillingstjenester skal aldersklassifiseres av den som har rettighetene til tilgjengeliggjøring i Norge.

Om en film ikke har en aldersgrense, er det filmklubben selv som er ansvarlig for å sette en.

Det fremgår av den nye beskyttelsesloven at alle filmer som gjøres tilgjengelige for allmenheten skal ha en aldersgrense. Dette inkluderer også filmklubbvisninger.

Filmklubben må: 

1. Informere om aldersgrenser for alle filmene
Publikum skal vite aldersgrensen før de kjøper billetter. Aldersgrensen må derfor være godt synlig på kinoen, i avisannonser, publikasjoner, på filmklubbens nettsider, osv.

2. Sikre seg at aldersgrensene blir opprettholdt på visningsstedet
Filmklubbens rutiner for alderskontroll må kunne dokumenteres. Dette er noe Medietilsynet kan kreve å få ved eventuell kontroll. Alderskontrollene må også gjennomføres ved visning av filmene.
Det er ikke et krav om at det skal være aldersgrense på reklame og trailere, men kinoene har plikt til å tilpasse disse til aldersgrensen på filmen som vises.

Aldersgrensene for bildeprogrammer som gjelder fra 1. juli 2015 er som følger:
Tillatt for alle / 6 år / 9 år / 12 år / 15 år / 18 år.

Ledsagerregelen gir voksne anledning til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen. Med disse aldersgrensene betyr det at barna kan være ett trinn yngre enn aldersgrensen på filmen, men 18 årsgrensen er absolutt.

Om filmklubber må sette aldersgrense selv

Medietilsynet har laget retningslinjer for hvordan man skal aldersklassifisere bildeprogrammer. Du finner også mer informasjon om den nye beskyttelsesloven på Medietilsynets nettsider.

Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke skal ta hensyn til om filmen egner seg for barn. Det er bare antatt skadeeffekt som skal vektlegges når du setter en aldersgrense.

Skadelig innhold er innhold som kan skape angst, vekke uro eller virke skremmende for enkelte aldersgrupper. Det samme gjelder tematikk som kan virke forstyrrende eller opprivende på barn i gitte aldersgrupper, og innhold som kan gi ubehag, forvirre eller støte barns egne normer. FNs barnekonvensjon stiller enkelte krav til barns rett til informasjon og tilgang på medieinnhold. Denne retten må enkelte ganger veies opp mot kravet på beskyttelse.

Det anbefales at styremedlemmer i filmklubbene setter seg inn i retningslinjene for aldersklassifisering. Filmklubbforbundet kan komme med hjelp og tips til hvordan filmer skal vurderes.

Nyttig informasjon fra Medietilsynet

Retningslinjer for aldersklassifisering av bildeprogrammer