Alt du trenger å vite for å kjøre film

doc teknisk

Her kommer noen tips og informasjon om visningsformater og utstyr som kan være nyttig for deg som viser film.

Gylne regler

  • Før visningen: Ha en god dialog med visningsstedet, og sørg for å få testet lyd og bilde i god tid. Slik kan dere ta høyde for eventuelle problemer som kan oppstå.
  • Under visningen: Som arrangør bør du etterstrebe å tilby publikum de best mulige visningsforhold. Ser bildet riktig ut? (farge, utsnitt, lysstyrke). Er teksten med? Hva med lyden, kommer den fra riktig sted? Er den for høy/lav? Er det mørkt nok i salen?
  • Etter visningen: husk å hente visningskopien, slik at den ikke blir liggende igjen på visningsstedet. Var det noen problemer med avspillingen, gi beskjed til kinoen, eller filmens avsender.

Om å vise film på kino: Det du trenger å vite om DCP

DCP (Digital Cinema Package) er det foretrukne formatet for å vise film på kino. Du får høyere bilde- og lydkvalitet, og knirkefri avspilling. Grunnen til dette er at kinoer er utstyrt med egne programmer for å laste ned og spille av DCP, og kinomaskinister er mest vant til å jobbe med dette formatet.

Har du bestilt en nyere film (et år gammel eller mindre) fra en norsk filmdistributør, kan filmen mest sannsynlig overføres digitalt via Movie Transit-systemet. Ved hjelp av dette systemet kan distributøren bestille en overføring direkte til kinoen på en gitt dato. Systemet sørger for at filen automatisk lastes ned på kinoens server (kinoene er utstyrt med egne servere med en del lagringsplass).

Movie Transit er et system beregnet for større distributører som overfører mange filmer hver eneste uke. Filmklubbforbundet er ikke tilknyttet dette systemet, men koordinerer bestillinger på vegne av en rekke distributører som bruker det. Det følger som regel et overføringsgebyr på rundt 250–400 kr.

Movie Transit fungerer for filmer i vanlig kommersiell distribusjon. Filmer som ikke har vært på kino, kan ikke overføres via Movie Transit. Da må filmklubben, med hjelp fra Filmklubbforbundet, sørge for at den blir levert til kinoen på en ekstern harddisk, eller via en fildelingslenke (Filmklubbforbundet bruker Filemail.com). Dette krever litt mer arbeid fra kinoens side, og det er derfor viktig å ha en god dialog med kinoen.

En fildelingslenke gjør det mulig å sende store filer over nettet. Det tar ofte ca 12-24 timer for oss å laste opp filmen, så må dere laste den ned, noe som også fort kan ta 12-24 timer. Det krever at man har en PC/mac med stabil internetforbindelse. Kommer filmen på en egen hard disk, kan denne kobles til kinoens server, og lastes inn der.

Obs!

  • Opplasting / nedlasting tar ofte lengre tid enn man tror! Det er derfor viktig at teknikeren på kinoen setter i gang i god tid før visningen.
  • Dersom DCP-en lastes inn lenge før visningen, må kinoen passe på å ikke slette DCP-en fra serveren.

Når DCP-en er kopiert over på kinoens server og ferdigtestet, kan filmen vises som normalt. Harddisken med DCP-fila kan sendes tilbake til NFK eller dit dere har fått beskjed om å sende den (også før visningen finner sted.)

Litt mer info om DCP-formatet

En DCP er en samling med komprimerte lyd og bildefiler, som er lagret i en vanlig fil-mappe. Den kan lagres på en ekstern harddisk, på en PC/mac eller på en server. Som regel tar denne mappen veldig mye plass, fra 70 gigabytes og oppover.

DCP-filmapper har navn hvis ulike deler inneholder informasjon om filmen – språk, oppløsning, lyd, osv. Denne filmappen inneholder for eksempel en DCP av Alien i 4K, i originalversjon med engelsk tale:

Alien_FTR_S_EN-XX_OV_51_4K_TCF_20180604_DTB_IOP_OV

Låste DCP-er

For å hindre at filmer blir piratkopiert, lager internasjonale produsenter krypterte DCP-er. Det vil si at filmen ikke kan spilles av, med mindre man er i besittelse av en «KDM» eller digital nøkkel som blir utstedt av salgsagenten/distributøren.

De fleste norske distributører har ikke krypterte DCP-er, men dette forekommer ofte med titler som er importert fra utlandet.

Filmklubbforbundet sørger for å bestille en digital nøkkel som gjelder bare for den bestemte kinosalen der filmen skal vises, og er operativ i et begrenset tidsvindu på noen dager før og etter visningen.

OBS: Det er viktig at Filmklubbforbundet får beskjed om eventuelle endringer når det gjelder dato eller sal, eller om kinoen nylig har oppdatert visningsutstyret sitt.

Om å vise film på Bluray

Bluray – særlig de nyeste utgivelsene – er et supert format med tanke på bilde- og lydkvalitet. De fleste filmklubbene som ikke er på en kino, eller har sitt eget DCP-utstyr, benytter seg av det.

Bluray kan også brukes som visningsformat på kino, og gir som oftest gode resultater. Vær obs på at vi får en del tilbakemeldinger fra filmklubber som opplever tekniske problemer med lyd og bilde når de viser Bluray på kino (striper langs bildet, feil bildeformat, lyd som er ute av sync). Dette henger sammen med at kinoer ikke er vant til å kjøre film på andre formater enn DCP. Dere bør derfor be pent om at teknikeren på kinoen tar seg god tid til å teste filmen i forkant av visningen. Publikum bør for eksempel helst unngå å se på Bluray-menyen i starten av visningen, om det lar seg gjøre.

DVD lar seg som regel ordne teknisk, men for mange strekker ikke dette formatet til med tanke på bilde- og lydkvalitet.

Å vise film utenfor en kino

For å vise film trenger dere lerret, projektor, noe som kan spille av filmen, høyttaler og kabler til lyd og bilde. Utover dette er det store variasjoner i lokalene filmklubbene viser film i, og hva de har råd til av utstyr. Noen ting å huske:

  • Dere kan søke oss i Filmklubbforbundet om økonomisk støtte til innkjøp av utstyr. Om innkjøpene blir dyre, er det lurt å søke andre steder også, som kommunen, Sparebankstiftelsen etc.
  • For å finne ut hva slags teknisk utstyr dere bør skaffe: Snakk med erfarne folk. Vi i Filmklubbforbundet besitter ikke all denne kunnskapen, men vi kan sette dere i kontakt med filmklubber med lignende forhold, eller tilbydere av utstyr. Som for eksempel her:

Filmklubbrabatt: Pretty Sweet tilbyr 20 prosent rabatt for filmklubbene som ønsker å konvertere filer (lage DCP’er for eksempel) eller kjøpe utstyr. Om dere har spørsmål om noe teknisk må dere gjerne spørre Pretty Sweet ved Petter Trønsdal: pt (at) prettysweet.no, det er gratis konsultasjon!

(Og om dere trenger å booke artister har han en portal for det også: hqartist.com/).