Analog film

Analog film filmklubbforbundet

Film på rull gir den mest magiske filmopplevelsen. Etter at kinoene i Norge ble digitalisert, er det stort sett bare hos cinematekene og i utvalgte filmklubber du kan oppleve film på rull. Det er rundt ti filmklubber som har tilgang til analogt visningsutstyr, selv om de ikke bruker det til enhver tid. Disse er med på å opprettholde en filmhistorisk og kulturell bevissthet rundt filmformatet.

Filmklubbforbundet er opptatt av å bevare og styrke entusiasmen og kjærligheten som finnes til analog film, og sørge for at analog film ikke blir en museumsgjenstand.

Maskinistkurs

Filmklubbforbundet har holdt noen kursrunder for maskinister av analog film. Per nå er det ikke noen planer om nytt kurs, men om du er interessert i å lære mer om analog film kan du si fra til nfk (at) filmklubb.no, så sier vi fra om det blir aktuelt med nytt kurs.

Analoge filmer i katalogen vår

Filmklubbforbundet har en del 16mm og 35mm i vårt arkiv. OBS: Merk at rettighetene for å vise filmene ikke alltid inngår i summen det koster å leie dem. For mange av filmene må rettighetene betales i tillegg til vår leiepris. Dette får dere oppgitt når dere tar kontakt med Filmklubbforbundet og sier hvilke filmer dere ønsker å vise.

Siden det er begrenset hvor mange som kan vise analog film i Norge, er det lite fornuftig å kjøpe rettighetene til titlene før vi eventuelt vet om de kan vises. Ta kontakt med chloe (at) filmklubb.no om dere ønsker å vise noe, så hjelper hun til med å finne ut hvem som sitter på rettighetene, og hva det vil koste. Siden det kan være kostbart å vise analog film, har vi definert en analog filmvisning som noe mer enn en “ordinær visning”. Det går dermed an å søke støtte fra oss.

Vilkår for å låne film fra oss

Filmklubbforbundet tillater skjøting, og krever ikke at maskinisten skal være sertifisert. Men filmklubben må sørge for at filmene blir behandlet med mest mulig hensyn, og kjøres under tilsyn av en erfaren maskinist. Kopirapport må fylles ut, og eventuelle skader og reparasjonsarbeid på filmen må rapporteres.

ØNSKER FILMKLUBBEN DIN Å ARRANGERE EN ANALOG FILMVISNING?

  1. Sørg for riktig utstyr og bemanning: utstyret (projektor, spolebord, skjøteledninger, osv) skal ha blitt gjennomgått av en erfaren tekniker. Filmen skal kjøres av en erfaren maskinist som kjenner utstyret.
  2. Ta kontakt med Filmklubbforbundet i god tid for å avklare kopi-utlån og rettigheter. Nasjonalbiblioteket har en rekke begrensninger når det gjelder utlån av analog film, så sjansen for å vise film er størst om du velger en film fra vårt arkiv. Vi kan videreformidle kontaktinformasjon til salgsagenter og hjelpe dere med rettighetsavklaring.
  3. De færreste filmene vises på 35mm i dag. Gjør visningen til en spesiell kveld! Gi publikum anledning til å se maskinrommet, og si gjerne noen ord i forkant om forskjellen mellom analog og digital film.
  4. Søk støtte av oss. Etter hvert som rettighetene til analog film har blitt mer kostbare kan også dette anses som et spesialarrangement. Les mer om hvordan søke støtte her.

Analog film fra andre

Nasjonalbiblioteket

I Norge er det Nasjonalbiblioteket som har den største samlingen 35mm-film. De har «alt» av norsk film, i tillegg til en utenlandssamling med de fleste titler som har hatt norsk distribusjon opp gjennom årene. Disse filmene anses som verdifulle og sårbare arkivkopier, og er bare tilgjengelige for cinematek og filmklubber på noen vilkår. For å få låne en 35mm-kopi må man ha kompetanse og riktig utstyr. Det er også noen begrensninger knyttet til kopiens tilstand, antall kopier av hver film, osv.

Norsk Filmklubbforbund og Nasjonalbiblioteket tar en vurdering av visningsforholdene i hvert enkel tilfelle. Her er noen standardregler:

  • Det må finnes minst tre kjørbare kopier av filmen i arkivet
  • Kopien skal ikke skjøtes
  • Filmklubben må sørge for forsvarlig behandling av filmene: frakt og innpakning, spoling, kopirapport, osv.

Ambassader

Noen ambassader kan ha tilgang til 35-mm-arkiv. Institut Français kan for eksempel leie ut filmer fra et arkiv i Paris. Leie er gratis, men frakt til og fra Frankrike må dekkes av filmklubben. Ta kontakt med dem for mer info. Den franske filmkatalogen ligger her.

Kjøpe film fra utlandet?

Ved kjøp eller leie av film fra utlandet kan det være lurt å samarbeide med andre filmklubber så kostnadene fordeles og flest mulig får glede av importen. Filmklubbforbundet jobber med et samarbeidsprosjekt mellom filmklubbene som kan vise analog film.

Merk at om dere skal importere film fra utlandet, krever de fleste filmutleiere at dere har en konto hos et seriøst fraktselskap, som TNT, UPS eller Fedex. Spør gjerne Filmklubbforbundet om erfaringer rundt dette.

Filmklubber med analogt utstyr

Bergen Filmklubb
Cinema Neuf
Hordaland Ung Filmforening (HUFF) på Cinemateket i Bergen
Oslo filmrullklubb (16mm)
Studentersamfundets Filmklubb
Tromsø barnefilmklubb og Tromsø filmklubb på Verdensteatret i Tromsø
Trondheim filmklubb
Vega filmklubb