Kontingent og rapporter

På slutten av året skal klubbene levere en rapport til filmklubbforbundet med medlemstall og en rekke andre opplysninger.

Det er viktig for hele filmklubbevegelsen at vi får inn statistikk og rapporter fra alle visninger og arrangementer i regi av klubbene. Klubbene skal sende inn en liste over samtlige visninger med filmtittel og besøkstall. Medlemslister skal også føres og sendes inn. rapportskjema finner du her.

REGISTRERING AV MEDLEMMER

Alle medlemmer må registreres med navn, epostadresse, fødselsår og telefonnummer. Pass på at dette blir gjort fra første visning.

På vanlige visninger må alle tilstedeværende registreres som medlemmer. Det er mulig å operere med en egen pris for prøvemedlemskap, men de må uansett registreres. På spesielle arrangementer, utevisninger (gratisvisninger), samarbeidsvisninger med andre organisasjoner osv. er det ikke nødvendig at alle tilstedeværende blir medlem av filmklubben.

Alle medlemskort må være påført semester-/årsmerke for å være gyldig. Filmklubbforbundet anbefaler at klubbene har medlemskap som følger kalenderåret, men det er fortsatt mulig å ha semestermedlemskap. Ubrukte merker over 40 stk. kan refunderes inntil et halvt år etter semester- eller årslutt. Minstekontingent per år er kr. 2000,- . (Om dere starter klubben på høsten er minimumskontingenten 1000 kroner, om dere ikke overstiger 40 medlemmer.).