Kontingent og rapporter

På slutten av året skal klubbene levere tall til filmklubbforbundet. Her er det vi ber om:

  • Hvor mange unike medlemmer har dere hatt i filmklubben det året.
  • Hvor mange besøkende har dere hatt totalt? (Her ber vi dere telle alt av besøk, både medlemmer, styremedlemmer, folk som har vært med på gratisvisninger etc.)
  • Hvor mange visninger dere har hatt
  • og om det er relevant: hvor mange andre arrangement dere har hatt. Noen filmklubber arrangerer filmquiz, filmbyttekvelder etc., så derfor er det mulig å oppgi et antall for den slags arrangement.

REGISTRERING AV MEDLEMMER

Fra 2024 har vi et digitalt medlemsregistreringssystem. Les mer om det her.

På vanlige visninger må alle tilstedeværende registreres som medlemmer. Det er mulig å operere med en egen pris for prøvemedlemskap, men de må uansett registreres. På spesielle arrangementer, utevisninger (gratisvisninger), samarbeidsvisninger med andre organisasjoner osv. er det ikke nødvendig at alle tilstedeværende blir medlem av filmklubben.