Skjemaer

Rapportering

Alle filmklubber må hvert år fylle ut et skjema om antall medlemmer, hvor mange filmer de har vist, og laste opp medlemslister til Filmklubbforbundet. Vi trenger denne informasjonen for å dokumentere hvor mange som får glede av alt arbeidet filmklubbene legger ned.

Lenke til rapporteringsskjema her:

Det er viktig å ta vare på medlemslister og ha oversikt over besøkstall på visninger. Vi vil be om tall for hvor mange unike medlemmer dere har i året.

Medlemsregistrering

Frem til sommeren 2023 har vi registrert medlemmer i dette skjema. Medlemsliste mal – Excel. Fra høsten 2023 går vi over til et digitalt medlemsregistreringssystem. Les mer her.

Denne flyeren forklarer hva det innebærer å være medlem i en filmklubb. Den kan enkelt skrives ut og deles ut til nye medlemmer.

Andre skjemaer