Skjemaer

Rapportering

Alle filmklubber må hvert år fylle ut et skjema om antall medlemmer, hvor mange filmer de har vist, og laste opp medlemslister til Filmklubbforbundet. Vi trenger denne informasjonen for å dokumentere hvor mange som får glede av alt arbeidet filmklubbene legger ned.

Lenke til rapporteringsskjema her:

Det er viktig å ta vare på medlemslister og ha oversikt over besøkstall på visninger. Vi vil be om tall for hvor mange unike medlemmer dere har i året.

Tips ved medlemsregistrering

Ved stor pågang av medlemmer før visning kan det være en fordel å printe ut flere skjemaer slik at flere medlemmer kan fylle ut navn og adresse samtidig.

Denne flyeren forklarer hva det innebærer å være medlem i en filmklubb. Den kan enkelt skrives ut og deles ut til nye medlemmer.

Andre skjemaer