Søk støtte

Er du en registrert filmklubb i Norsk filmklubbforbund? Da kan du få støtte av oss!

Dette støtter vi

Innkjøp av utstyr, filmformidlingstiltak som animasjonsverksteder og kurs, spesialvisninger som arrangement med ekstra fokus på mangfold, eller arrangement som stumfilmkonserter, analog filmvisning eller regissørbesøk. Vi kan også støtte ekstra kostbare filmrettigheter. Vi støtter ikke ordinære visninger med introduksjon (les mer under om unntak for film på rull).

Søk i forkant av det du vil gjøre, og vi gir inntil kr. 15 000,- i støtte. Høyere beløp kan innvilges dersom det er godt begrunnet, og vi har penger igjen. Hvis arrangementet ditt går med overskudd vil støtten justeres deretter. Støtte skal ikke være en inntekt for filmklubben.

Slik gjør du:

 • Skriv kort hva dere trenger støtte til.
 • Legg ved et budsjett der dere estimerer alle inntekter og utgifter. Husk å legge til hvor mange billetter dere tror dere kommer til å selge. Dette er ikke et bindende tall, men det sier oss noe om hva billettene deres koster og hvor mange publikummere det er plass til. Husk å sette opp om dere har fått, eller søker støtte fra andre.
 • Send til nfk@filmklubb.no. Vi behandler søknaden innen 7 dager.

Noen filmklubber kvalifiserer også for arrangementsstøtte fra ordningen «Frifond Barn og Unge», og kan også søke støtte fra dem (mer info og kriterier nedenfor).

Oppstartsstøtte

Det kan kreve litt kapital å sette i gang med filmklubbvirksomhet (innkjøp av utstyr, leie av visningslokale, filmleie, osv.). Vi oppmuntrer klubber i oppstartsfasen til å undersøke forskjellige støttemuligheter (fra kommunen, lokale sponsorer, osv.), men tilbyr oppstartsstøtte.

For å kvalifisere til oppstartstøtte må du:

 • Stifte og registrere filmklubben hos Norsk filmklubbforbund
 • Betale kontingent (minimum kr 2000,- per år).

Våre krav i forbindelse med utbetaling av denne støtten:

 • Søknad som inneholder hvordan støtten er tenkt brukt, og budsjett innleveres i forkant.
 • Støtten utbetales etter 3 måneders drift mot noen ord om hvordan det gikk, og regnskap. Se eget avsnitt nederst om utbetaling av støtte for detaljer

Ta kontakt med oss om dere lurer på noe!

Arrangementsstøtte

Er du kommet i gang med klubben, og ønsker å ta aktiviteten ett skritt videre? Vi støtter tiltak som innkjøp av utstyr, eller filmformidlingstiltak som animasjonsverksteder, kurs, stumfilmkonserter, regissørbesøk og spesialimport av filmer. Etter hvert som rettighetene til analog film har blitt mer kostbare kan også dette anses som et spesialarrangement. Hvis i tvil: spør oss!

 1. Send en epost til nfk @ filmklubb.no med dato og beskrivelse av tiltaket inkludert budsjett med inntekter og utgifter. Søknaden behandles innen 7 dager.
 2. Støtten utbetales i etterkant. Se eget avsnitt om utbetaling av støtte nederst for detaljer.

Frifond barn og unge

For å søke støtte fra Frifond, må 1/3 av arrangørgruppa i prosjektet være under 26 år. Det er også viktig at barna har reell mulighet til å være med i planlegging og gjennomføring. Arrangementene må også gjennomføres lokalt, i hjemkommunen til de som søker.

Støtten fra Frifond kan ikke brukes på drift, men de kan støtte for eksempel leie av en kinosal eller andre lokaler og mat og drikke til visninger.

Før dere søker, bør dere lese gjennom Frifond sine retningslinjer.

Utbetaling av støtte

Send en e-post til nfk@filmklubb.no med disse punktene:

 • Hvor mange kom?
 • En oversikt over inntekter og utgifter
 • Kontonummer for utbetaling
 • Send gjerne noen ord om hvordan arrangementet gikk, enten sammen med regnskapet, eller ved å dele i den lukka Facebook-gruppa for filmklubber.