Start en filmklubb

rosemary's baby

Slik går du frem for å starte en filmklubb!

1) Skaff lokaler og utstyr

Finn ut hvor dere vil vise film og hvilket visningsformat dere skal bruke. Viser dere film på kino, er det viktig å ha en god dialog med kinosjefen. Etterhvert kan dere få på plass en avtale om fordelingen av oppgaver, inntekter og utgifter.
Dersom dere ikke skal vise på en kino trenger dere følgende utstyr: Projektor, Blu-ray/ DVD-spiller, lerret, lydanlegg, kabler og eventuell avblending. God visningskvalitet er viktig for at publikummet skal få en god opplevelse. Dere trenger ikke å kjøpe inn det dyreste utstyret med en gang, men noen enkle tricks kan bidra til å gjenskape den magiske følelsen som oppstår i kinomørket.

2) Stift klubben og registrer den hos NFK

Kall sammen til et oppstartsmøte for filmklubben eller dann et foreløpig filmklubbstyre sammen med noen andre filminteresserte! Fyll ut registreringsskjema og lag et sett vedtekter for klubben (forslag til vedtekter ligger i dokumentet). Send skjemaet til nfk (at) filmklubb.no sammen med vedtektene.

3) Sett opp et realistisk budsjett

Vanlige inntektskilder er medlemskontingent, inngangspenger på visningene, kursavgifter, sponsorinntekter, lotteri og offentlig støtte (kontakt NFK for tips). Husk at dere kan søke NFK om oppstartsstøtte.

Utgifter er filmleie og frakt, leie av lokaler, markedsføring og eventuelt trykking av program/websider. I tillegg må klubben betale kontingent til filmklubbforbundet (se punkt 6). Mer informasjon om budsjett her. Les også om hva slags billetter filmklubben kan selge.

4) Sett opp et filmprogram for semesteret

De fleste filmklubber har delt visningene inn i vår- og høstsemestre. Noen filmklubber viser en film i måneden, andre hver 14. dag eller ukentlig. Lag en ønskeliste, og sjekk om filmene er tilgjengelige på det formatet dere bruker. Filmklubbforbundet har en stor katalog med filmer tilgjengelige for visning. I tillegg har vi avtaler med mange rettighetshavere, og kan hjelpe til med gode råd og tips om hvordan dere skaffer visningsrettigheter.

5) Informer om den nye filmklubben

Når dere har avklart filmene og visningsdatoene kan programmet publiseres. Filmtilbudet og de øvrige medlemsaktivitetene kan da presenteres for en hel sesong samlet, gjerne i en trykksak, med oversiktsplakater og kanskje et intervju i lokal presse eller radio omkring sesongens aktiviteter. Filmklubber er åpne for alle filminteresserte!

6) Registrer nye medlemmer og betal kontingent

Filmklubber må registrere sine medlemmer. Filmklubbforbundet har en digital registreringsløsning. Filmklubber betaler kontingent til Filmklubbforbundet basert på hvor mange medlemmer dere har. Kontingent til forbundet er kr 50,- per medlem per år, minimum kr 2000 kroner i året. Om dere starter klubben på høsten er minimumskontingenten 1000 kroner, om dere ikke overstiger 40 medlemmer. Filmklubbforbundet fakturerer for kontingent. Om klubben har 6 måneders medlemskap, fakturerer vi to ganger i året. For 12 måneders medlemskap, fakturerer vi en gang i året.

Er dere en ny klubb, og litt usikker på om dere bør velge medlemskap for halvt eller helt år? Prøv halvårsmedlemskap først, så ser dere om dere får medlemmer som kommer igjen, eller om det kommer mange nye hver gang.

Vi har laget en flyer som forklarer hva det innebærer å være medlem i en filmklubb. Den kan enkelt printes og deles ut til nye medlemmer.

7) Hold korte innledninger til filmene

Før filmvisning er det vanlig å holde en innledning. Denne kan gjøres av et styremedlem, eller klubben kan invitere en lokal ekspert til å si noen ord om filmen eller temaet. En innledning trenger ikke inneholde mer enn en kort presentasjon av filmklubben og hva dere skal vise, men få publikum til å føle seg velkomne, og lyst til å komme igjen. En innledning er også en gyllen anledning til å presentere kommende visninger i filmklubben.

8) Eventer/samarbeid

En god anledning for å få nye medlemmer er å gjøre noe litt utenom det vanlige, for eksempel et mini-seminar, regissørbesøk eller en temavisning. Det er også en god ide å samarbeide med andre lag og foreninger i lokalmiljøet.

9) Bli med i filmklubbmiljøet!

Filmklubbforbundet har som en av sine hovedoppgaver å inspirere og gi filmklubbstyremedlemmer ny kunnskap. Som filmklubbstyremedlem får du invitasjoner til kurs og seminarer både om film og filmklubbdrift. Selv om det å drive filmklubb innebærer en del arbeid, er det også inspirerende og utviklende for dem som er styremedlemmer og ansvarlig i filmklubbene. Bli med i Facebook-gruppa Filmklubber i Norge hvor dere kan dele nyheter og erfaringer med andre filmklubber og barnefilmklubber.