Filmklubber kan si sin mening om nytt kulturløft

hadiaRegjeringen lanserer i disse dager et nytt løft for kulturen. Målsettingen for kulturløftet har vært å øke støtten til norsk kultur til en prosent av nasjonalbusjettet og dermed styrke både kvaliteten og omfanget av arbeidet som gjøres på kulturområdet i Norge.

For å nå fram til de rette mottakerne med støtten har departementet fått en uavhengig evaluering av arbeidet som er gjort så langt. Evalueringen ble lagt fram denne uka. Nå spør kulturdepartementet kulturnorge om råd om bruken av penger i tredje etappe av kulturløftet . Kulturminster Hadia Tajik legger i disse dager ut på en reise til alle fylker for å få råd om kulturløftet. Dette er også en mulighet for lokale filmklubber til å si sin mening om bruken av kulturmidler.

Mens filmproduksjon har blitt sterkt prioritert i kulturløftet så langt, er filmformidling, herunder filmkunnskap og filmhistorie, blitt langt lavere prioritert.  Dette har vi nå sjansen til å påvirke. Under finner du en oversikt over innspillseminarer rundt om i fylkene. Kulturministeren vil være til stede på alle. Det bør filmklubbene også være.

Bildet: Kulturminister Tajik mottar kulturløftet rapport fra utvalgsleder Anne Enger (Foto: KUD/Frøland)

Innspillsseminarer   i fylkene:

Dato Fylke
Torsdag     14. mars Vestfold
Torsdag     21. mars Hedmark
Onsdag     3. april Østfold
Mandag     8. april Møre og     Romsdal
Fredag     12. april Sogn og     Fjordane
Tirsdag     16. april Buskerud
Torsdag     30. april Rogaland
Tirsdag     14. mai Vest-Agder
Onsdag     15. mai Aust-Agder
Torsdag     23. mai Hordaland
Fredag     24. mai Akershus
Tirsdag     28. mai Oppland
Mandag     3. juni Sør-Trøndelag
Tirsdag     4. juni Nord-Trøndelag
Onsdag     7. juni Nordland
Tirsdag     11. juni Oslo
Onsdag     12. juni Finnmark
Torsdag     13. juni Troms +     Svalbard
Tirsdag     18. juni Telemark

 

Påmelding skjer til www.regjeringen.no/kulturloftet