Alta filmklubb

Postadresse: Alta filmklubb, Postboks 1031, 9503 ALTA

Filmforsendelse:
Alta Kino, Kunnskapsparken, Markedsgata 3 , 9510 Alta
Kontakt: Marianne Westgård / marianne.w @ aurorakino.no /  952 57 174

Nettside: www.altafilmklubb.net

E-post: altafilmklubb@gmail.com

Leder: Elin Johansen

E-post: elin.johansen @ uit.no

Kasserer Henning Bek
Mobil.: 40064797