Arendal filmklubb

arendalfk

Filmforsendelser:

DVD/Bluray:

Arendal kino
Postboks 93
4801 Arendal

DCP (bedriftspakke):

Arendal Kino
Friergangen 3
4836 Arendal
Kontakt: Kinosjef Erlend Korsgaard  (901 01 042) / erlend @ kinosor . no

Kontakt: Ellen Jacobsen, Mølleheia 1, 4841 Arendal.

Ellen Jacobsen – leder/kasserer – Mobnr 971 05 441
Cille Steenfeldt-Foss –styremedlem – Mobnr 975 13 216
Thorsten Thorstensen- styremedlem – Mobnr 975 65 557
Sidsel Vaagland Mobnr – styremedlem – Mobnr 414 60 047
Elisabeth Holck-Steen- styremedlem – Mobnr 996 93 283