Apokalypse – nå igjen (2019)

Filmseminar 2019 The Girl with All the Gifts

For English, scroll down.

Tema 2019: Apokalypse – nå igjen.

Har filmen fått eksistensiell angst? Vi er inne i en turbulent periode preget av klimakrise og polarisert politikk. Hva gjør det med filmene som lages? Og hva gjør filmene med oss?

Tid: 12. og 13. oktober 2019.
Sted: Vega scene, Hausmanns gate 28, Oslo.
Pris: 500 kroner (400 kr for medlemmer av filmklubber, cinematek, og studenter). Inkluderer vegetarlunsj begge dager.

PROGRAM

LØRDAG 12. oktober
Registrering og kaffe fra klokka 10.00
10:30–11:40 Velkomst ved Helene Aalborg. Foredrag ved Julia Leyda om klimafilm: «What is cli-fi and why do we need it?»
11:40–12:15 Pause
12:15–14:15 FILMVISNING First Reformed (Paul Schrader, USA 2017, 1 time og 53 minutter)
14:15–15:00 Lunsj
15:00–16:00 Stacey Abbott: «It’s the End of the World as We Know it. The Zombie Apocalypse on Screen.»
16:00–16:30 Pause
16.30–18:30 FILMVISNING The Girl with All the Gifts (Colm McCarthy, England 2016, 1 time og 50 minutter).
18:30 Filmquiz i førsteetasje på Vega

SØNDAG 13. oktober
10:30–12:20 FILMVISNING Ghost in the Shell 2: Innocence (Mamoru Oshii, Japan 2004, 1 time og 40 min), Intro ved Jasper Sharp
12:20–13:15 Lunsj
13:15–14:15 Jasper Sharp om japansk cyberpunk: «Apocalypse or Dystopia: Human vs Machine-based Visions of a Living Future»
14:15–14:45 Pause
14:45–15:15 Julia Leyda om humor, ironi og parodi i klimafilm: «Cli-fi 2.0: Lighten Up»
15:15–15:45 Pause
15:45–17.30 FILMVISNING Kvinne på krigsstien (Benedikt Erlingsson, Island 2018, 1 time og 41 minutter)

FOREDRAGSHOLDERE

Julia Leyda, førsteamanuensis ved institutt for filmvitenskap på NTNU,
Jasper Sharp, forfatter, filmskaper og kurator, og en av grunnleggerne av Midnight Eye, det anerkjente filmnettstedet for japansk film.
Stacey Abbott, reader ved film og TV-studier ved Universitetet i Roehampton London, med fordypning i gotisk og horror-film og -tv, og en spesiell interesse i vampyrer og zombier.

Les mer om foredragsholderne og filmene!

OM ÅRETS TEMA

Film har alltid vært tiltrukket av katastrofer. Endetid, krig, terror, eksplosiv teknologisk utvikling og mangel på ressurser. For ikke å snakke om den indre krisen som oppstår for karakterene som står midt oppi det. Dystopi er aldri så visuelt storslagent som på film. Men er historier om apokalypse bare virkelighetsflukt?

Under årets filmseminar ønsker vi å dykke ned i hvordan ny og gammel film er med på å forme hvordan vi ser verden. Skjermer kinomørket oss fra de virkelige problemene vi står overfor? Eller kan filmens kraft være en kime til håp, handlekraft, og opprør?

—-

Hvert år arrangerer vi filmseminaret, hvor vi henter inn kunnskapsrike, inspirerende foredragsholdere fra hele verden, og viser filmene de prater om. Tidligere tema har blant annet vært skeiv film, komedie, melodrama og politisk film. Tidligere foredragsholdere har blant annet vært David Bordwell, Richard Dyer, Anne Jerslev, Joachim Trier, Linda Williams og Dag Johan Haugerud.

Seminaret arrangeres av Norsk filmklubbforbund i samarbeid med Z filmtidsskrift og Norsk filmkritikerlag. Seminaret er støttet av Norsk filminstitutt.

Reisestøtte: Sitter du i et styre for en filmklubb? Filmklubbforbundet gir reisestøtte for 2 styremedlemmer fra hver klubb, inntil kr. 2000,- per person. (Mer om du må reise langt og dyrt. Send en epost til nfk (at) filmklubb.no om hvor du reiser fra og hva det vil koste for å høre hva vi kan dekke.). Beløpet skal gå mot å dekke overnatting og rimelig reise, og forutsetter registrert oppmøte på seminaret begge dager. Reisestøtten utbetales etterskuddsvis mot kvitteringer, og dekker ikke påmeldingsprisen.

Begrenset tilbud, førstemann til mølla: For overnatting har vi en avtale med Scandic Vulkan, hvor det koster 1399 kr per natt for enkelt/dobbeltrom, inkl. frokost. For booking, ta kontakt med marte (at) filmklubb.no eller kontaktl vulkan (at) scandichotels.com / tlf. 21057101 og oppgi kode: NFK111019.

English:

Filmseminar 2019: Apocalypse – now again

Have films been struck by existential angst? We live in tumultuous times, marred by climate crisis and a polarized political landscape. How does this affect the films being made? And how do these films affect us?

Time: Oct 12th and 13th 2019.
Place: Vega scene, Hausmanns gate 28, Oslo.
Price: NOK 500 (NOK 400 for members of film societies, cinematheques and students). Vegetarian lunch both days is included.

PROGRAM

SATURDAY Oct 12th
Registration and coffee from 10am.
10:30–11:40 Welcome by Helene Aalborg. Talk by Julia Leyda: «What is cli-fi and why do we need it?»
11:40–12:15 Break
12:15–14.15 SCREENING First Reformed (Paul Schrader, USA 2017, 1 hour and 53 minutes)
14:15–15:00 Lunch
15:00–16:00 Stacey Abbott: «It’s the End of the World as We Know it. The Zombie Apocalypse on Screen.»
16:00–16:30 Break
16.30–18:30 SCREENING The Girl with All the Gifts (Colm McCarthy, England 2016, 1 hour and 50 minutes).
18:30 Filmquiz on the ground floor of Vega

SUNDAY Oct 13th
10:30–12:20 SCREENING Ghost in the Shell 2: Innocence (Mamoru Oshii, Japan 2004, 1 hour and 40 minutes), Intro by Jasper Sharp
12:20–13:15 Lunch
13:15–14:15 Jasper Sharp on japanese cyberpunk: «Apocalypse or Dystopia: Human vs Machine-based Visions of a Living Future»
14:15–14:45 Break
14:45–15:15 Julia Leyda on the use of humor in climate fiction: «Cli-fi 2.0: Lighten Up»
15:15–15:45 Break
15:45–17.30 SCREENING Woman at war (Benedikt Erlingsson, Island 2018, 1 hour and 41 minutes)

ABOUT THE SPEAKERS

Julia Leyda, Associate Professor of Film Studies, Department of Art and Media Studies, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.
Jasper Sharp, writer, filmmaker and curator, and one of the founders of the cinema site on Japanese cinema Midnight eye.
Stacey Abbott, reader at Film and Television studies at the University of Roehampton, London. Her field is gothic and horror in film and tv, with a particular interest in vampires and zombies.

Read more about the speakers and the films.

ABOUT THIS YEARS TOPIC

Film has always been attracted to catastrophes. The end of the world, war, terror, explosive technological development and scarcity of resources. Not to mention the inner turmoil that torments the characters caught in the crosshairs. Dystopia is never as visually breathtaking as on film. But are stories about apocalypse just an escape from reality?

This year we want to see how films, new and old, affect how we view the world. Does the warm, dark comfort of a cinema distract us from the real challenges we are facing? Or can films be a source of hope, action and rebellion?

Each year for the Filmseminar, we bring in knowledgeable, inspiring speakers from around the world, and screen the films they talk about. Some previous topics for the seminar have been queer cinema, comedy, melodrama and political films. Previous keynote speakers have included David Bordwell, Richard Dyer, Anne Jerslev, Joachim Trier, Linda Williams og Dag Johan Haugerud.

The seminar is held by The Norwegian Federation of Film Societies in collaboration with the quarterly film magazine Z, and Norsk filmkritikerlag. The seminar has financial support from The Norwegian Film Institute.

Top photo: The Girl with All the Gifts (2016) Colm McCarthy. Photo: Another World Entertainment.