Abdi Mohamed Ahmen, Arne Hjorth Johansen, Bente Nygård, Marti Gjerstad og Saed Mohamead. (Foto: Malene Indrebø-Langlo)

Florø filmklubb integreres i verden

Filmklubben i Florø starter i disse dager opp sitt eget integreringsprosjekt. Prosjektet er spesielt rettet mot nyankomne aylsøkere og flyktninger og målet er å skape en kulturarena der innvandrere og nordmenn kan møtes.

Filmklubbene har alltid vært flinke til å vise film fra hele verden. Flere klubber blir også drevet av folk som er kommet til Norge som innvandrere, men da kanskje mest fra Europa og Nord-Amerika. I Florø ønsker de å utvide perspektivet, å vise innvandrere norsk kultur gjennom visning av norske filmer og samtidig gjøre filmklubben til et naturlig kontaktpunkt mellom ferdigintegrerte nordmenn og folk som nylig er kommet til landet.

«Filmane blir nøye plukka ut med mål om å auke kunnskapen til våre nye landsmenn når det kjem til norsk språk, kultur, historie og samfunn» sier filmklubbleder Marit Gjerstad til lokalvisa Firdaposten,  «dette kan bli ein viktig møteplass der innvandrarar kan knytte kontaktar, trene på norsk og få innsikt i norsk filmhistorie. Blir dette vellykka er det og noko som andre frivillige organisasjonar og klubbar kan sette i gong, seier Gjerstad som håper at første filmkveld blir allereie i september».

Filmklubben i Drammen er blant dem som har gode erfaring med integreringsarbeid fra tidligere. Florø håper å kunne trekke på erfaringer derfra og fra andre klubber med tilsvarende erfaring.

Denne gangen har Norsk filminstitutt trådt til med 15 000 kroner i støtte til integreringsprosjektet. Prosjektet vil nok bli fulgt nøye av andre filmklubber som kan tenke seg å gjøre noe tilsvarende. Filmklubber er, med sin internasjonale orientering, helt klart et naturlig møtepunkt både mellom kulturer og mellom mennesker.

Også filmklubbforbundet sentralt vil følge prosjektet og formidle erfaringene videre til de øvrige filmklubbene. Forbundet starter for øvrig i høst opp et nytt samarbeid med Cinema Bollywood i Norge, noe vi håper vil åpne for en ytterlige utvidelse av både repertoar, aktivitet, kvalitet og medlemsmasse i filmklubbene.

Bilde: Abdi Mohamed Ahmen, Arne Hjorth Johansen, Bente Nygård, Marti Gjerstad og Saed Mohamead. (Foto: Malene Indrebø-Langlo)