GDPR

Personvernerklæring for Norsk filmklubbforbunds medlemsregistreringssystem

Hvem har tilgang på personopplysninger?

Det er kun din filmklubb som får tilgang til din informasjon. De kan bruke e-postadressen din til å sende deg medlemsbevis og eventuelt annen informasjon fra klubben.

Er du medlem i en filmklubb, får du også medlemspris i andre klubber. Andre filmklubber kan derfor søke opp telefonnummeret ditt for å bekrefte om du har gyldig medlemskap. Disse filmklubbene kan ikke benytte telefonnummeret ditt til å sende deg informasjon.

Hvilken informasjon lagres?

For å registrere deg i en filmklubb, må du oppgi navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og e-postadresse.

Hva har Norsk filmklubbforbund tilgang til?

Norsk filmklubbforbund er eier av systemet, men kan ikke se informasjon om medlemmer i filmklubbene. Forbundet har kun tilgang til å se hvor mange aktive medlemmer filmklubben har totalt til en hver tid.

Om lagring av opplysninger

Dine personopplysninger blir liggende i medlemsregistreringssystemet så lenge du er aktiv medlem. Når du ikke har vært aktiv medlem i klubben, vil dine personopplysninger slettes etter tre år. Du kan selv be om at dine opplysninger skal slettes. Da fjerner vi dem umiddelbart.

Formål med behandlingen

Filmklubbene i Norsk filmklubbforbund er basert på medlemskap. For å kunne se film i filmklubb, må du bli medlem. Filmklubbene er forpliktet til å holde oversikt over hvem medlemmene deres er. Norsk filmklubbforbund er forpliktet til å holde oversikt over hvor mange medlemmer klubbene har totalt.

Filmklubbene benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon om sine arrangement, og hva du får som del av ditt medlemskap.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Filmklubbene eller Norsk filmklubbforbund vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan du sende til filmklubben hvor du er registrert.

For andre henvendleser, ta kontakt med Norsk filmklubbforbund

nfk (at) filmklubb.no

Norsk filmklubbforbund
Dronningens gate 16
0152 Oslo.