Jan Erik Holst flankert av Erlend Jonassen (tv) og Tito Pannaggi (Foto: Ida Meyn, NFI)

Jan Erik Holst fikk Filmklubbprisen 2014

Filmklubbprisen for 2014 er tildelt tidligere direktør for Norsk filminstitutt, Jan Erik Holst.  Holst fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for filmkulturen, først som filmklubbmann, senere som filmprodusent og byråkrat i mange forskjellige funksjoner i filminstituttet. Prisen ble delt ut under en tilstelning på Filmens hus torsdag den 19. juni.

Holsts filmkarriere startet i Bærum filmklubb der han var en av pionerene i en tid da filmklubben viste film både på Høvikodden kunstsenter og på Stabekk kino. Kontroversielle filmer av blant andre Andy Warhol ga enorm publikumstilstrømning til klubben på begynnelsen av 1970-tallet. Holst var da en sentral person i det nystartede filmklubbforbundet, men reiste etter kort tid i forbundet til Stockholm for å studere film. Norge hadde ingen filmutdanning, verken teoretisk eller praktisk, på denne tiden og nærmeste lærested for film var filmskolen og universitetet i Stockholm. Tilbake i Oslo startet Holst, sammen med filmregissøren Leidulv Risan, Filmforlaget som utgav filmopplæringsmateriell og produserte egne filmer. Han ledet det første spede forsøket på å lage et cinematek i Oslo og kunne flere år senere, som direktør i Norsk filminstitutt, se denne oppgaven fullført. Holst har i hele sin karriere vært en flittig bidragsyter til diverse filmtidsskrift, fra Fant på 60-tallet til blant andre Z i dag og har stått bak flere oppslagsverk om norsk film.

Holst pensjoneres i år fra sin seneste stilling, som redaktør i filminstituttet. Filmklubbprisen ble delt ut på et avslutningsarrangement for 3 av instituttets sentrale medarbeidere som alle går fra borde i disse dager. I tillegg til Holst er dette Tito Pannaggi , et levende filmleksikon som blant annet var sentral i oppbyggingen av filminstituttets samling av filmdokumentasjon og Erlend Jonassen, tidligere underdirektør i filminstituttet og i den seneste tiden ansvarlig for digitaliseringen av cinematekene. Alle selvsagt med filmklubbakgrunn.

Filmklubbprisen er en pris som deles ut av filmklubbforbundet til personer som har gjort en ekstra innsats for filmklubber eller filmkultur generelt. Tidligere mottakere av prisen er blant andre, Tromsø filmfestival-leder Martha Otte, tidligere leder for Action film Tore Erlandsen, og filmprofessor Gunnar Iversen.

Les stort intervju med Jan Erik Holst, Erlend Jonassen og Tito Pannaggi på cinematekets hjemmesider.

Foto: Ida Meyn, NFI