Lær mer om filmmusikk!

nytt mulig musikkbilde

Vår eminente foredragsholder Thor Joachim Haga kan tilby en foredragskveld i filmklubbene om utallige temaer knyttet til filmmusikk – se forslag under. Han kan også skreddersy et spesialopplegg for din filmklubb! Ta kontakt med oss hvis ett eller flere av temaene frister til et seminar i din klubb, så videreformidler vi kontakt.

thorjoachim ny
Foto: Haakon Nordvik

 

 

Thor Joachim er filmviter, filmkritiker og foredragsholder, med filmmusikk som sitt spesialområde. Redaksjonsmedlem i filmnettstedet Montages og programleder for filmmusikk-webcasten Celluloid Tunes – den eneste formidlingskanalen for filmmusikk i Norge.

 

 

Usikker på det økonomiske? Redd for å gå i underskudd? Meld din interesse på nfk@filmklubb.no, så hjelper vi deg med booking og finansiering.

Eksempler på temaer:

* En innføring i filmmusikkens historie

* Elektronisk filmmusikk

* Nye trender i filmmusikken

* Filmmusikk fra gullalderen

* Komponistspesial: Bli bedre kjent med en komponists verk. F.eks John Williams (både kjente og ukjente sider), Danny Elfman, Hans Zimmer, James Horner, Alan Silvestri, Elliot Goldenthal, James Newton Howard, Jerry Goldsmith

* Norsk filmmusikk (historie og/eller dagens landskap)

* Komponist/regissør-samarbeid: F.eks Williams/Spielberg, Elfman/Burton, Zimmer/Nolan, Silvestri/Zemeckis, Morricone/Leone, Hitchcock/Herrmann osv.

* Arrangørens ønsker innenfor alt som handler om instrumental filmmusikk

Mer om Thor Joachim Haga:

Filmviter, filmkritiker og foredragsholder. Tidligere universitetslektor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, med hovedfagsoppgave om filmmusikkens emosjonelle, stemningsbærende og symbolske kraft. Redaksjonsmedlem i filmnettstedet Montages og programleder for filmmusikk-webcasten Celluloid Tunes – den eneste formidlingskanalen for filmmusikk i Norge.  Norden-ansvarlig i IFMCA – the International Film Music Critics Association – som deler ut en av verdens viktigste og tyngste bransjepriser. Jobber for tiden med å få på plass Norges første filmmusikk-festival.

 

dengode
Den gode, den onde og den grusomme. Regi: Sergio Leone. Musikk: Ennio Morricone