Den italienske neorealismen

sykkeltyvene

Vis en av filmhistoriens klassikere i filmklubben din i år. Eller lag en liten serie eller et miniseminar!

Vi kan nå tilby følgende «gjør det selv»-pakke:

Professor Gunnar Iversen har laget et fint manus om epoken (8 sider langt). Det kan dere få tilsendt, og bruke som dere vil, til egne innledninger. Til manuset er det også laget illustrasjonsklipp.

Vi i NFK har rettighetene til Sykkeltyvene. Andre neorealistiske klassikere kan vi prøve å skaffe rettighetene til. Vi har også Gunnar Iversens bok: Sykkeltyvene og den italienske neorealismen, som vi kan sende som bakgrunnsstoff.

Vi kan være behjelpelige med:

Manuskript – av professor Gunnar Iversen.

Klipp-DVD, med klipp fra Rom, åpen by og Sykkeltyvene

Iversens bok om den italienske neorealismen.

Ta kontakt!