Om NFK

Postadresse
Norsk filmklubbforbund
Postboks 1490 Vika
0116 Oslo

Besøksadresse
Filmens Hus
Dronningensgt. 16,
0152 Oslo

Telefon +47 22474680
E-mail: nfk@filmklubb.no
Organisasjonsnummer: 959331162

Norsk filmklubbforbund er sammenslutningen av norske filmklubber for barn-, ungdom og voksne. Full oversikt over klubbene ligger her.

NFK ledes av et styre valgt av og blant filmklubbrepresentantene på det årlige landsmøtet. Forbundet er medlem av Folkeuniversitetet, Frivillighet Norge og den internasjonale filmklubbsammenslutningen Federation Internationale de Cine Clubs (FICC).

Dette gjør NFK

  • Assisterer ved oppstart av filmklubber.
  • Importerer og distribuerer film til filmklubber.
  • Informerer om film, filmklubber og filmpolitiske spørsmål
  • Arrangerer kurs og seminarer innenfor film- og medieområdet
  • Støtter arrangementer i filmklubbene
  • Utvikler og publiserer kursopplegg og studiemateriell
  • Utgir Z filmtidsskrift
  • Tar et spesielt ansvar for opprettelse og drift av filmklubber for barn og unge
  • Har opprettet Arthaus stiftelsen for filmkunst for å sikre en bredere import av kvalitetsfilm til kinoer og filmklubber.