NFK-styret

Styret i Norsk filmklubbforbund

Styreleder:
Daria Polishchuk, Alta
E-post: dariapo (at) ymail.com

Styremedlemmer:
Ronny Rype, Drammen
E-post: ronnyrype (at) hotmail.com

Vibeke Lia, Tønsberg
E-post: vibeke (at) tonsbergfilmklubb.no

William S. Mørch, Tromsø
E-post: w.s.morch (at) gmail.com

Marion Røst Heimlund, barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant
E-post: marionrh (at) gmail.com

Atle Hunnes Isaksen, ansatterepresentant
E-post: atle (at) filmklubb.no

Varamedlemmer:
Chloé Faulkner, vara ansatterepresentant
E-post: chloe (at) filmklubb.no

Erlend Walseth, vara
E-post: Erlend.walseth07 (at) gmail.com

Karen Noer Korssjøen, vara
E-post: karenoer (at) hotmail.com

Siv Todal, barne- og ungdomsfilmklubbrepresentant vara
E-post: todalsiv (at) icloud.com