fbpx
Det drønner gjennom dalen (16mm)

Det drønner gjennom dalen (16mm)

Norge 1937
Regi: Olav Dalgard
16mm, s/hv, 48 min

Et særtrekk ved norsk arbeiderkultur i 30-årene er den dominerende plassen som filmen inntar. Alt fra starten i 1931 / 32 gikk Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) inn for en bevisst bruk av filmen, først ved å distribuere alternativ utenlandsk arbeiderfilm, senere ved selv å ta del i produksjonen. «Det drønner gjennom dalen» er ved siden av «Gryr i Norden» en av de aller beste av disse filmene. Filmen tar opp de store konfliktene i skogbruket i 1931 / 32 (Julussakonflikten) og er kanskje den mest utpregede klassekampfilm som er laget i Norge.

Filmens fortelling er tett, de dramatiske begivenhetene er fint utnyttet og «Det drønner gjennom dalen» er blitt stående som et viktig og severdig politisk og kunstnerisk dokument. Olav Dalgard (1898 – 1980) debuterte med LO-filmen «Samhold må til» i 1935 og var hovedmannen bak de norske arbeiderfilmene frem til krigen. Ved siden av filmarbeidet har han også arbeidet som forfatter og vært knyttet til teatret og fremstått som en engasjert og sentral person i norsk kulturliv. Filmklubbforbundet har forøvrig Lutros «Gryr i Norden – Portrett Olav Dalgard» (1980) hvor Dalgard forteller om sine filmer og kulturkampen i 30-årene.

NFK