fbpx

Hva er en filmklubb?

Filmklubber er ideelle foreninger som viser både klassikere og nyere filmkunst fra hele verden.

Ås filmklubb

aaskommune

Kasserer og fakturaansvarlig: Marius Hauglin, Moerveien 37A, 1430 ÅS
e-post: marius.hauglin(at)gmail.com

Facebook

Leder: Karianne Skåre karianne.skare (at) gmail.com
Styremedlem 1: Henrik Skåre

Filmforsendelser:

Marius Hauglin
Moerveien 37A
1430 Ås