2013: Flere filmklubber, stor aktivitet

MCDNOBY EC002Året som gikk var et godt år for filmklubbene i Norge. Flere filmklubber er startet opp og aktiviteten har vært høy. I tillegg til vanlige filmvisninger har klubbene stått for en rekke arrangementer og festivaler. Flere klubber jobber med bevaring av 35mm visningsutstyr og viser fremdeles film i originalt analogt format.

Digitaliseringer har imidlertid også nådd filmklubbene med full kraft. Mange viser film i lokale kinoer og har etter en sped begynnelse fått en god del film å velge mellom i kinoformatet DCP. Klubber som viser film i kulturhus eller egne lokaler kom ikke med i den generelle digitaliseringen og har i de fleste tilfelle måttet nøye seg med visning av film fra DVD eller helst fra blurayplate (BD). BD gir et nesten like bra bilde som DCP i en mindre sal. Nye avtaler med videodistributørene og en enorm vekst i tilbudet av filmklassikere på BD har gjort det lettere enn noensinne for klubbene å sette sammen sine filmprogrammer. Flere steder har filmklubber med små midler langt på vei kunnet erstatte bygdekino og små lokale kinoer som forsvant med overgangen til digital visning.

NosferatuDigitaliseringen av kinoene og overgang til distribusjon og visning i nye kanaler og medier har samtidig gitt både kinobransjen og filmklubbene mange utfordringer. Bortfall av inntekter til Norsk kino- og filmfond, som bestyres av bransjeorganisasjonen Film & kino, har gjort rammene trangere for mange filmkulturelle tiltak, kampen har stått om importstøtte og støtte til festivaler, bygdekinoene har måttet redusere antall visningssteder. Også den offentlige støtten til filmklubbene har vært og er kanalisert gjennom Film & kino. Det betyr at den har stått omtrent på stedet hvil i de siste årene. Filmklubbforbundet har likevel klart å opprettholde aktiviteten på samme nivå og i 2013 klarte filmklubbene for første gang å kvalifisere til såkalt momsrefusjon fra Stiftelses- og lotteritilsynet. Riktignok var det bare et fåtall klubber som klarte å sende inn de nødvendige enkle regnskapstallene som skulle til for å få momsrefusjon, men det er en begynnelse og neste år bør flere klubber forsøke å benytte denne muligheten.

sykkeltyveneMed den nye regjeringens uttalte ønske om å styrke frivillig sektor og slippe folk på grunnplanet til med ideer og prosjekter, kan filmklubbene kanskje se fremtiden lyst i møte. Klubbene er jo først og fremst et resultat av lokale initiativ og frivillig innsats i nærmiljøene. Om lokale småkinoer må redusere driften eller legges ned kan det godt være plass for en frivillig drevet filmklubb om lokalbefolkningen ønsker det. Et utstillingsvindu for filmkultur og et samlingssted for filminteresserte både på småsteder og i mindre lokalmiljøer i og rundt byene.