– Enhver kino må ha sin egen barnefilmklubb

– Vi må vise at kultur er like viktig som sport. Å se film er å reise og få innsikt, sier Anne Kathrine Fallmyr, som har jobbet med filmklubbene på Vega scene de siste årene. Her forteller hun mer om hvordan de har bygget opp hele tre filmklubber for barn og unge.

– Grunntanken med Vega filmklubb og Voksenfri er å skape en god møteplass for barn og unge på tvers av bydelene i Oslo. For å få det til må vi tilby solide rammer, et godt sted å være, og et godt lokale for å vise film, sier Anne Kathrine Fallmyr, som frem til nylig jobbet som administrasjonsleder og prosjektleder for barn og unge på Vega scene. Hun er nå ansatt hos Den norske opera & ballett.

– Vega Scene skal være et kulturhus for alle, inkludert barn og unge. Jeg husker godt behovet for et sted å møte jevnaldrende fra egen barne- og ungdomstid, og det føles bra å være med på å skape et tilbud som dette for barn og unge i Oslo. Pandemien viste viktigheten av å ha en møteplass som denne.

Om noen andre vil lage filmklubb slik Vega har gjort, mener Fallmyr at noe av det første de må se på, er det økonomiske.

– Det gjelder å orientere seg om hvor man kan søke. Det er viktig å lese veiledninger nøye før søknadsskriving, og få andre til å lese søknaden før den sendes. De kan også gi deg oppmuntring til å fortsette om du får avslag. Ikke gi deg! Aktuelle steder å søke kan være fylkeskommune, Bufdir, kommune/bydel og sparebankstiftelser. 

Det viktigste utenom det økonomiske er å ha et sted å være. Å finne møteplasser er enkelt, men det må også være et egnet sted for å vise film.

Når lokalet og det økonomiske er på plass blir neste oppgave å nå ut til målgruppen.

– Det har vi gjort ved å ta kontakt med samarbeidsskoler. Det tar mye tid og må utvikles gradvis. Vi gjorde det slik at vi fant en kontaktperson, som miljøarbeider eller rektor. Det hjelper aldri å sende e-post til skolens felleskonto! Også ser vi at det å vise skolene at vi har fått pengestøtte er et viktig kvalitetsstempel å vise til når vi henvender oss. Og husk etter hvert å si at dere vil ha en annonse på skolens nettsider.

Inn i klasserommet

Gjennom samarbeid med skolene i nærheten, har de fra barne- og ungdomsfilmklubbene på Vega scene fått komme helt inn i klasserommene for å fortelle om klubben.

– Det er mest effektivt om vi får komme like før, som dagen før en visning. Og vi tar med oss alt av materiell selv. Det hjelper om vi krever minst mulig av skolene. Og vi har fortsatt med systematisk oppfølging. Ungene blir eldre, så vi må fortsette å informere. Til Voksenfri vinkler vi informasjonen primært til foreldre som også kan fungere som ambassadører. For Vega filmklubb drar vi til videregående skoler der vi finner ambassadører blant elevene. Enhver kino må ha sin egen barnefilmklubb, og nå i høst får Vega scene også filmklubben U-kultur, et nytt tilbud for 13-15 åringer.

Fallmyr understreker også hvor viktig det er å involvere ungdommene direkte i driften av klubben.

– Vega filmklubb er drevet av ungdommene selv. De har kuratormøter en gang i uka, og vi har en egen filmkuratorskole når de starter opp. Noen av medlemmene er også involvert i den grafiske utformingen av Vega og Voksenfri. Det gir nyttig erfaring og fremhever verdien av å være frivillig. At det de gjør for klubben skal føles relevant, og at de er med på å bestemme, sikrer de lange linjene og bidrar til kontinuitet. Noen av de som har jobbet med Vega filmklubb på Vega scene har selv startet som frivillige i filmklubben, og så blitt ansatt på huset etterpå, og fått en slags mentorrolle.

For å få med medlemmene i valg av filmer, har de testet litt ulike fremgangsmåter.

 –For Voksenfri har vi en egen boks hvor alle som møter opp på filmvisningene kan skrive sine filmforslag på en lapp og legge de i boksen. Denne tar vi med oss når vi planlegger kommende program. Vi snakker om filmene med medlemmene etter visningene, og jobber for at uenighet skal respekteres så lenge det handler om filmen og det de har sett. Vi viser film med lavere aldersgrenser enn de er vant til å se, og forklarer hvorfor aldersgrenser er bra for medlemmene. Etterhvert er ikke selve filmen så viktig fordi barna stoler på at det er en god film.

En del av huset

 – Det pedagogiske er utfordrende å skulle ordne helt alene, så det er viktig å være et team, sier Fallmyr.

– Vi gir hverandre motivasjon for å skape trygghet for barn og ungdom. Vi må vise at kultur er like viktig som sport. Å se film er å reise og få innsikt. Før dagens visning var det registrering av oppmøte og servering av saft og pizzabolle. Mange av elevene kommer rett fra skolen så det gjelder å fylle på med energi før de skal se film.

Truls Foss, programsjef ved Vega scene, har vært med å planlegge og bygge opp filmklubbene fra grunnen av. Han har selv vært med i filmklubben i Lillehammer, og har jobbet på Vega siden huset åpnet.

– Voksenfri og Vega Filmklubb, og nå også U-kultur, bidrar til den helhetlige programmeringen av huset i det som kan sies å være en litt kaotisk tanke eller strategi, at det er filmer både høyt og lavt, sier han.

– Vega sin profil går ikke på at vi skal vise èn type film, for eksempel den klassiske festivalfilmen eller såkalt kvalitetsfilmen, men vi viser svært mye forskjellig. Alt fra auteur-tunge blockbustere til den lille uavhengige filmen. Selve profilen oppstår i et mylder av stil og uttrykk, og dette bidrar disse filmklubbene til å skape.

Foss mener filmklubbene bidrar til husets filmprofil.

– Og denne profilen må sies å være en slags demokratisk tanke: Selv om kinoens profil styres av en programsjef, så er det i stor grad også preget av dialog med mange ulike stemmer. Alt fra de som ønsker å vise uavhengig film her til nettopp filmklubber og andre samarbeidspartnere, festivaler og slike aktører.

De siste årene har det vært mye diskusjon rundt spesialarrangementene, og hvor viktige de er. Men Foss mener samarbeid med forskjellige aktører er vel så viktig.

– Å samarbeide med uavhengige filmskapere og filmklubber er sentralt for å styrke kinoens lokale forankring og betydning. Jeg spår at det kommer til å bli enda viktigere for de mindre kinoene i tida som kommer.

Bilde fra venstre: Anne Kathrine Fallmyr, Chloé Faulkner og Olga Radojkovic. Alle tre har jobbet med Voksenfri og Vega filmklubb.