Filmklubber – finnes de ennå?

Etter at all slags film ble tilgjengelig på utallige plattformer 24 timer i døgnet tror mange at filmklubber er noe som hører fortiden til. Nei, slik er det slett ikke. I mange land rundt i verden har kinodøden ført til en oppblomstring av filmklubber, men også i Norge, der kinoene stort sett holder stand og mange har avansert «hjemmekino», er filmklubbene minst like aktive som før.

Akkurat nå er det registrert over 100 medlemsklubber i filmklubbforbundet og det finnes nok også en del klubber utenfor. Til sammen hadde klubbene nær 12 000 medlemmer i 2014 og langt flere tok del i noen av klubbenes åpne arrangementer som spenner fra filmquiz til store utendørsfilmvisninger og festivalarrangementer. Filmklubbene utgjør et viktig og desentralisert nettverk for formidling av filmkultur og er dessuten en rekrutteringsarena for filmbransjen. Samtidig er klubbene en del av den viktige frivillighetskulturen i landet.

Nye distribusjonsformer har gitt filmklubbene et tilfang av film som man tidligere bare kunne drømme om. Og alle visningsmedier er representert i klubbene. Filmklubben Cinema Neuf hadde nylig en 16mm festival og satser dessuten, som flere andre filmklubber, på å holde det tradisjonsrike 35mm formatet i hevd.  Parallelt viser klubbene film både i det nye kinoformatet DCP og i HD-formatet blu-ray. Det er interessant å se hvordan de forskjellige tekniske formatene og deres egenskaper setter sitt preg på filmestetikken gjennom tidene. For å se dette er det nesten nødvendig å se filmene i sine originale formater – noe som altså bare er mulig i cinematek og filmklubber.

ck
Orson Welles’ «Citizen Kane» (1941) er udødelig i filmklubbsammenheng

Årets første sesong i filmklubbene er i gang og mangfoldet gjenspeiles både i forskjellige typer arrangementer og i repertoarvalget. Blant de hundrevis av filmene som vises i filmklubbprogrammene denne våren er det bare et lite fåtall som vises flere steder. Programmeringen er som regel også langt mer variert enn hos kinoene som oftest domineres av amerikanske bestselgere.

Filmklubber finnes i de fleste større byene og på mange mindre steder. Er du medlem i én er du velkommen hos alle. Filmklubb er film for alle.