Godt nytt filmår!

2012 har vært et godt år for mange filmklubber og en rekke nye klubber er kommet til i løpet av året.

Film er nå tilgjengelig gjennom et mangfold av tilbydere: kino, videobutikken på hjørnet, nettbutikker, nedlastningstjenester og streamingtjenester. Og selvsagt i filmklubbene. For det enorme tilbudet har også ført til en økende filminteresse. Mange vil dele sine filmopplevelser med andre, fordype seg i filmene, lære mer om film, velge sin egen kinoopplevelse. Alt dette gir filmklubbene mulighet for. Og filmklubber er det nå i det ganske land, fra Lyngdal i Sør til Vadsø og Sør-Varanger i Nord. Årets filmklubb ble Drammen filmklubb, en klubb med høy aktivitet og et mangfoldig program i en av Norges up-and-coming kulturbyer. Gratulere til dem. Gratulere også til Lillehammers avgåtte kinosjef Ruth Mjøen, som mottok filmklubbforbundets ærespris for 2012.

Etter en litt trøblete overgang til digitale visninger er filmklubbenes tilbud av film igjen voksende. Både det nye kinoformatet dcp og videoformatet bluray brukes nå i filmklubber, samtidig har det lykkes filmklubbforbundet å bevare en god del film på det gamle 35mm formatet. Et format det snart bare er filmklubber som bruker. Filmklubber er både visningfora for ny film som ikke når fram til norske kinoer gjennom kommersielle kanaler og for eldre film i museale formater som 16 og 35mm celluloid. De er dermed blitt bevarere av en kulturopplevelse også på det tekniske området.

Av årets litt mindre hyggelige begivenheter er usikkerheten omkring det offentlige tilskuddet til Cinematekene. Disse står filmklubbene svært nær og vi samarbeider tett om blant annet import av filmklassikere. La oss håpe at det nye året bringer en positiv avklaring av støtten til cinematekene, de er på mange måter en slags super-filmklubber og en inspirasjonskilde for dem som driver sitt ideelle arbeid i de øvrige filmklubbene.

Filmklubbforbundet er stolt over alt det frivillige arbeidet som utføres av entusiastiske styremedlemmer rundt i medlemsklubbene. De representerer et kulturtilbud som stadig oftere også går ut til andre enn klubbenes egne medlemmer, gjennom gratisvisninger, utendørs filmarrangementer osv. Ikke minst nyter de mange filmfestivalene rundt om i landet godt av frivillig innsats fra folk som til daglig er aktive i filmklubbene.

Filmklubbforbundet ønsker aller filmklubbfolk og filmentusiaster en god jul og et godt nytt filmår! Julefilmtips på kinoene: Searching for sugarman og Amour.

bildet: Gary Grant i filmen North by Northwest (1959) av spenningsmesteren Alfred Hitchcock. Filmen er nå kjøpt inn i nyrestaurert digital utgave og er tilgjengelig for filmklubber i dcp format fra januar 2013. Den nye utgaven får premiere på filmklubbdagen, den 18. januar under filmfestivalen i Tromsø 2013.