Norsk filmklubbforbund styret nye fjes

Det nye styret i Norsk filmklubbforbund

Med nye tilskudd fra Tromsø, Kvam og Barnefilmklubben i Trondheim!

Under landsmøtet i Bergen tidligere denne måneden sto det flere på valg enn det pleier. Av personlige grunner måtte styreleder samt et styremedlem trekke seg i løpet av perioden.

Det nye styret i Norsk filmklubbforbund ser nå slik ut:

Styreleder Daria Polishchuk
Styremedlem Ronny Rype
Styremedlem Vibeke Lia
Styremedlem William S. Mørch
Styremedlem Barne- og ungdomsfilmklubbene Marion Røst Heimlund
Styremedlem ansattrepresentant Atle Hunnes Isaksen
Vara styremedlem Karen Noer Korssjøen
Vara styremedlem Erlend Walseth
Vara barne- og ungdomsfilmklubbene Siv Todal
Vara ansattrepresentant Chloé Faulkner

Nye fjes med hjerte for filmklubb

Styreleder Daria Polishchuk har tidligere vært nestleder i styret. Fra høsten 2022 har hun dessuten vært konstituert styreleder mens Mona Sjøli var i foreldrepermisjon.

Ronny Rype og Marion Røst Heimlund ble gjenvalgt. Vibeke Lia har vært vara-medlem og ble nå valgt som ordinært styremedlem.

Her er litt mer om de nye fjesene i styret :

William S. Mørch (Tromsø Filmklubb). Studerer ved Kunstakademiet i Tromsø og jobber på Kulturhuset i Tromsø. Er styremedlem og nyhetsbrevansvarlig i Tromsø filmklubb. Har tidligere startet ungdomsfilmklubb i Stavanger, og har vært styremedlem i Bergen Filmklubb.

Karen Noer Korssjøen (Kvam Filmklubb og Bornas Kabuso). Ble leder i Kvam Filmklubb for 15 år siden, og sitter fortsatt som medlem av styret. Har startet opp en barnefilmklubben Bornas Kabuso, som kombinerer film og visuell kunst. Har også studert filmhistorie som utvekslingsstudent ved Universitetet i Bologna.

Siv Todal (Barnefilmklubben i Trondheim). Bosatt i Trondheim og jobber som kirketjener samt med administrasjon i Den norske kirke. Har vært styremedlem i Barnefilmklubben i Trondheim siden 2013, og har vært daglig leder siden 2014. Har i tillegg jobbet som frivillig på Litteraturhuset i Trondheim siden 2018.

Takk!

Filmklubbforbundet vil gjerne takke Martin Øsmundset for sin periode i styret, og Mona Sjøli for sine år som styremedlem og styreleder. Dere har begge vært store ressurser for Filmklubbforbundet, og vil bli savnet!