Filmklubbprisen 2023 til Danckert Monrad-Krohn

Årets filmklubbpris går til en ildsjel som har vært primus motor for filmkultur, filmklubber og cinematek, både i Kristiansand og på landsbasis. 

– Tusen takk! Det var i filmklubb min filminteresse blomstret. I Oslo, Bergen og Kristiansand filmklubb – og etter hvert i barnefilmklubber, sa Danckert Monrad-Krohn, da han mottok Filmklubbprisen 2023 under åpningen av Barnefilmfestivalen i Kristiansand tirsdag 25. april. Atle Hunnes Isaksen, kommunikasjonsansvarlig i Filmklubbforbundet, sto for overrekkelsen.

– Filmklubben gjør en viktig jobb. De engasjerer og inspirerer og bringer filmkunsten ut til både barn, unge og voksne. Jeg heier på filmklubbene!, la prisvinner Monrad-Krohn til.

Barnefilmfestivalen gjennomføres i år for 26. gang, og Danckert Monrad-Krohn har vært i festivalens ledelse helt fra starten. Han har vært med å drive flere filmklubber, og han har sittet i styret for Filmklubbforbundet. Da var han særlig en drivkraft i forbundets barnefilmklubbprosjekt som førte til opprettelse av barnefilmklubber i Norge.

Engasjement for barn og unge

Filmklubbprisen er Norsk filmklubbforbunds høyeste hedersbetegnelse. Prisen går til noen som gjør en ekstraordinær innsats for filmklubber og filmkultur. Tidligere vinnere av prisen er blant andre Anja Breien, Tor Fosse og Ingrid Dokka.

Juryen består av styret i Filmklubbforbundet. I sin begrunnelse trekker de blant annet frem Monrad-Krohns mangeårige arbeid med filmklubb, og hans engasjement for å lage gode filmopplevelser for barn og unge.

Også i 2022 ble han æret for sin innsats, da han under Barnefilmfestivalen ble tildelt Kristiansand kommunes kulturpris for sitt arbeid med å heve statusen for barnefilm nasjonalt og internasjonalt. I sin begrunnelse sa Kristiansand kommune at de ønsket å berømme Monrad-Krohn for å ta barnekultur på alvor, og for å ha bygget opp Barnefilmfestivalen til å bli en av de største barnefestivalene i landet, i tillegg til en viktig bransjearena.

Her er juryens begrunnelse for Filmklubbprisen 2023.

Juryens begrunnelse

«Årets prisvinner har vært med på å forme hvordan barn og unge i Norge ser film.

Både ved å sikre rik tilgang på barnefilm, men også ved å være med å bygge opp arenaer der de kan møtes for å oppleve film. En av arenaene denne personen har vært med på å bygge opp, er barne- og ungdomsfilmklubbene.

Tidligere var det bare voksenfilmklubber som var med i Norsk filmklubbforbund, men årets prisvinner var en drivkraft i forbundets barnefilmklubbprosjekt. Det førte til at barn og unge fikk egne filmklubber, og i dag er det klubber over hele landet der yngre publikummere får oppleve filmkunst, og der deres filminteresse blir tatt på alvor.

I tillegg til filmklubbarbeidet, har årets prisvinner også vært med på å bygge opp Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Han har vært primus motor for filmkultur, filmklubber og cinematek, både i Kristiansand og på landsbasis, og da kommer det nok ikke som en overraskelse:

Norsk filmklubbforbund er stolte av å gi Filmklubbprisen 2023 til Danckert Monrad-Krohn.»