Kan du se film i en filmklubb uten å bli medlem?

Kan klubben ha samarbeidsvisninger, og er det lov å selge billett uten medlemskap? Her er en enkel oversikt over hvilke regler som gjelder.

For å se film i en filmklubb, må du bli medlem. Det er mange gamle og gode grunner til at det er sånn, blant annet at vi kan fremforhandle bedre priser på filmrettigheter, og filmklubber har en del rettigheter som kommersielle aktører ikke har. Men noen ganger passer ikke medlemslogikken helt med arrangementet dere skal ha. Hva gjør dere da?

Gratisvisninger

Det er lov å ha sporadiske visninger uten medlemskap. Kanskje har dere en utevisning der det er komplisert å selge medlemskap, eller dere har en samarbeidsvisning der det ikke gir mening at alle som kommer skal bli medlemmer i filmklubben. Her er det greit å vise filmen gratis for de som kommer. Da er det viktig at det fremgår tydelig at det er en filmklubbvisning, og at dere benytter anledningen til å fortelle folk om hva dere holder på med til vanlig. Det er også mulig å si at folk kan kjøpe medlemskap til filmklubbens ordinære visninger, om de har lyst til å gjøre det.

Kan vi selge bare billetter, ikke medlemskap?

Det er først når klubben ønsker å bare selge billetter at det blir komplisert. Skal dere selge billetter uten medlemskap, er dere plutselig i næring (selv om dere er non-profit, og alle billettinntektene går til å dekke utgiftene deres.) Skal dere selge billetter, må dere søke konsesjon fra kommunen, og betale kinoavgift. Dere må også si fra til rettighetshaver av filmen, eller til oss i Filmklubbforbundet som ordner rettigheter for dere, for da kan rettighetene ende opp med å koste mer.
Er dere en filmklubb som hører til på en kino, kan dere prate med dem om dere kan gå innunder deres konsesjon, og ordne innebetaling av kinoavgift gjennom dem. (Kinoens konsesjon gjelder også utenfor kinoen, om det er snakk om en utevisning eller lignende.)

Kinoavgift er 2,5% av bruttoomsetning, og skal innbetales til Statens innkrevingssentral.

Vi anbefaler filmklubber å gå en ekstra runde på hva som passer dere best. Det går an å selge medlemskap og i tillegg ta en liten sum for selve billetten. Så lenge dere selger medlemskap eller har en gratisvisning, trenger dere ikke tenke på konsesjon eller kinoavgift.

Merk at for enkelte rettighetshavere, som MPLC, Norwegian film og Swedish film, er det ikke mulig å ta inngangspenger for visningen. Der kan dere kun ta betalt for medlemskapet. Viser dere mange filmer fra disse rettighetshaverne kan det være lurt å ha det i tankene når dere bestemmer hva det skal koste å bli medlem.

Hva bør det koste å være medlem?

Dette er alle filmklubbers 1000 kroners-spørsmål. Hvordan regner vi ut hva det bør koste å bli medlem i en filmklubb? Her gjelder det å sette opp et budsjett, og se hva dere har av inntekter og utgifter. Hvor mange visninger regner dere med å få til? Skal medlemmene betale medlemskap for 6 eller 12 måneder?

Og etter hvert som dere er bedre kjent med medlemmene, hvor ofte kommer de? Betaler folk for 6 måneder og kommer på mange av filmene, eller har dere medlemmer som ikke kommer så ofte? Alt spiller inn når dere skal sette en pris.

Noen filmklubber tar bare betalt for medlemskap, og sier at medlemmer ser alle filmene gratis. Andre klubber tar betalt for medlemskap, med en liten sum i tillegg for hver film. Her står klubben fritt til å gjøre det som passer best for dem. Det er også mulig med ulike rabatter for ulike grupper. Kanskje studenter, honnør og barnefamilier har en egen pris på sitt medlemskap? Det er også mulig å inngå avtaler med arbeidsplasser, foreninger eller studiesteder, slik at ansatte eller medlemmer der får en god pris i filmklubben. Kanskje arbeidsplassen har lyst til å dekke medlemskap for sine ansatte? Det er fullt mulig å gjøre ulike avtaler med ulike aktører.

I tillegg er det lurt å tenke på dette:

  • Noen filmrettigheter er dyrere enn andre. Selv om noen filmer kan vises for rundt tusenlappen før MVA, kan det være lurt å budsjettere med at noen filmer i løpet av året er i den dyrere kategorien, med noen hundre euro + MVA. Med dagens kronekurs blir disse visningene raskt ganske kostbare. 
  • For filmer fra MPLC og Swedish film er det ikke mulig å ta inngangspenger, kun medlemskap. 

Filmklubber forsøker å være så rimelige som mulig! De er ideelle organisasjoner som ikke skal gå i pluss. Samtidig er det mer og mer kostbart å drive filmklubb. De færreste filmklubbene får det til å gå rundt kun med medlemsinntekter. Så det gjelder å tenke på filmklubbens økonomi når dere programmerer, og lete med lys og lykte etter steder som kan støtte filmklubben økonomisk, enten i form av penger, eller i form av sponsing. Kanskje kan dere spe på filmklubbens økonomi med loddsalg, der det lokale næringslivet donerer premier?

Lurer dere på noe, eller har dere erfaringer fra filmklubben dere har lyst til å dele? Bruk Facebook-gruppa Filmklubber i Norge, eller ta kontakt med oss i Filmklubbforbundet!

Bilde fra Empire of Light