Filmseminaret

Filmseminaret

For English, scroll down.

Tema 2019: Apokalypse nå igjen.

Tid: 12. og 13. oktober 2019. Lørdag cirka kl. 10–19, søndag cirka 10–17:30.
Sted: Vega scene, Hausmanns gate 28, Oslo.
Pris: 500 kroner (400 kr for medlemmer av filmklubber, cinematek, og studenter).

Har filmen fått eksistensiell angst? Vi er inne i en turbulent periode preget av klimakrise og polarisert politikk. Hva gjør det med filmene som lages? Og hva gjør filmene med oss?

Film har alltid vært tiltrukket av katastrofer. Endetid, krig, terror, eksplosiv teknologisk utvikling og mangel på ressurser. For ikke å snakke om den indre krisen som oppstår for karakterene som står midt oppi det. Dystopi er aldri så visuelt storslagent som på film. Men er historier om apokalypse bare virkelighetsflukt?

Under årets filmseminar ønsker vi å dykke ned i hvordan ny og gammel film er med på å forme hvordan vi ser verden. Skjermer kinomørket oss fra de virkelige problemene vi står overfor? Eller kan filmens kraft være en kime til håp, handlekraft, og opprør?

—-

Hvert år arrangerer Norsk filmklubbforbund og Z filmtidsskrift seminar hvor vi bringer inn kunnskapsrike, inspirerende foredragsholdere fra hele verden, og viser filmene de prater om. Tidligere tema har blant annet vært skeiv film, komedie, melodrama og politisk film. Tidligere foredragsholdere har blant annet vært David Bordwell, Richard Dyer, Anne Jerslev, Joachim Trier, Linda Williams og Dag Johan Haugerud.

Mer info om filmer og forelesere kommer over sommeren. For å melde deg på allerede nå, send en epost til atle (at) filmklubb.no.

Mens du venter på mer info kan du lese om en film som befinner seg midt i denne eksistensielle meningssøken, og som treffer en nerve i vår tid, den kritikerroste First Reformed: Et nådeløst eksistensielt søkelys på tilværelsen.

Filmseminar 2019: Apocalypse now again

Time: Oct 12th and 13th 2019. Saturday cirka 10–7, Sunday cirka 10–5:30.
Place: Vega scene, Hausmanns gate 28, Oslo.
Price: NOK 500 (NOK 400 for members of film societies, cinematheques and students).

Have films been struck by existential angst? We live in tumultuous times, marred by climate crisis and a polarized political landscape. How does this affect the films being made? And how do these films affect us?

Film has always been attracted to catastrophes. The end of the world, war, terror, explosive technological development and scarcity of resources. Not to mention the inner turmoil that torments the characters caught in the crosshairs. Dystopia is never as visually breathtaking as on film. But are stories about apocalypse just an escape from reality?

This year we want to see how films, new and old, affect how we view the world. Does the warm, dark comfort of a cinema distract us from the real challenges we are facing? Or can films be a source of hope, action and rebellion?

Each year The Norwegian Federation of Film Societies and the quarterly film magazine Z arrange a seminar, bringing in knowledgeable, inspiring speakers from around the world, and screening the films they talk about. Some previous topics for the seminar have been queer cinema, comedy, melodrama and political films. Previous keynote speakers have included David Bordwell, Richard Dyer, Anne Jerslev, Joachim Trier, Linda Williams og Dag Johan Haugerud.

More info about films, speakers and in what language they will give their talk will be announced after the summer.

Top photo: Mad Max: Fury Road (2015) George Miller.