Filmseminaret

Filmseminaret

For English, scroll down.

Tema 2019: Apokalypse nå igjen.

Tid: 12. og 13. oktober 2019. Lørdag cirka kl. 10–19, søndag cirka 10–17:30.
Sted: Vega scene, Hausmanns gate 28, Oslo.
Pris: 500 kroner (400 kr for medlemmer av filmklubber, cinematek, og studenter).
Påmelding

PROGRAM (mer kommer!)

  • Kan film fikse klima? Julia Leyda, førsteamanuensis ved institutt for filmvitenskap på NTNU, snakker om climate fiction, også kalt «cli-fi», og viser First Reformed (2018) Paul Schrader. (Foredraget er på engelsk).
  • Japansk cyberpunk. I denne subsjangeren av sci-fi kombineres samfunnets sammenbrudd med fremtidens teknologi, og ingen steder ser cyberpunk-dystopien så stilig ut som i japansk film. Jasper Sharp forteller mer, og viser en av filmene han snakker om. (Foredraget er på engelsk). Sharp er forfatter, filmskaper og kurator, og en av grunnleggerne av det japanske filmnettstedet Midnight Eye.
  • Zombieapokalypsen: Stacey Abbott tar for seg de levende døde, og hva de kan si oss om verdens ende. Abbott er reader ved film og TV-studier ved Universitetet i Rohampton London, med fordypning i gotisk og horror-film og -tv, og en spesiell interesse i vampyrer og zombier.

OM ÅRETS TEMA

Har filmen fått eksistensiell angst? Vi er inne i en turbulent periode preget av klimakrise og polarisert politikk. Hva gjør det med filmene som lages? Og hva gjør filmene med oss?

Film har alltid vært tiltrukket av katastrofer. Endetid, krig, terror, eksplosiv teknologisk utvikling og mangel på ressurser. For ikke å snakke om den indre krisen som oppstår for karakterene som står midt oppi det. Dystopi er aldri så visuelt storslagent som på film. Men er historier om apokalypse bare virkelighetsflukt?

Under årets filmseminar ønsker vi å dykke ned i hvordan ny og gammel film er med på å forme hvordan vi ser verden. Skjermer kinomørket oss fra de virkelige problemene vi står overfor? Eller kan filmens kraft være en kime til håp, handlekraft, og opprør?

—-

Hvert år arrangerer Norsk filmklubbforbund og Z filmtidsskrift seminar hvor vi bringer inn kunnskapsrike, inspirerende foredragsholdere fra hele verden, og viser filmene de prater om. Tidligere tema har blant annet vært skeiv film, komedie, melodrama og politisk film. Tidligere foredragsholdere har blant annet vært David Bordwell, Richard Dyer, Anne Jerslev, Joachim Trier, Linda Williams og Dag Johan Haugerud.

Mens du venter på mer info kan du lese om en film som befinner seg midt i denne eksistensielle meningssøken, og som treffer en nerve i vår tid, den kritikerroste First Reformed: Et nådeløst eksistensielt søkelys på tilværelsen.

Filmseminar 2019: Apocalypse now again

Time: Oct 12th and 13th 2019. Saturday cirka 10–7, Sunday cirka 10–5:30.
Place: Vega scene, Hausmanns gate 28, Oslo.
Price: NOK 500 (NOK 400 for members of film societies, cinematheques and students).
Get tickets (Norwegian form)

PROGRAM (more talks and films to be announced)

  • Can films fix the climate? Julia Leyda, Associate Professor of Film Studies, Department of Art and MediaStudies, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, will talk about climate fiction, also known as «cli-fi». Afterwards there will be a screening of First Reformed (2018) Paul Schrader. (The talk is given in English).
  • Japanese cyberpunk: This subgenre of sci-fi combines the break down of society with the technological achievements of the future. And nowhere is the dystopia of cyberpunk more impactful than Japanese film. Jasper Sharp immerses us in the genre, and screens one of the films he talks about. (The talk is given in English). Sharp is a writer, filmmaker and curator, and one of the founders of the Japanese cinema site Midnight eye.
  • The zombie apocalypse: Stacey Abbott talks about the living dead, and what they can tell us about the end of the world. Abbott is a reader at Film and Television studies at the University of Roehampton, London. Her field is gothic and horror in film and tv, with with a particular interest in vampires and zombies.
  • tar for seg de levende døde, og hva de kan si oss om verdens ende. Abbott er reader ved film og TV-studier ved Universitetet i Rohampton London, med fordypning i gotisk og horror-film og -tv, og en spesiell interesse i vampyrer og zombier.

ABOUT THIS YEARS TOPIC

Have films been struck by existential angst? We live in tumultuous times, marred by climate crisis and a polarized political landscape. How does this affect the films being made? And how do these films affect us?

Film has always been attracted to catastrophes. The end of the world, war, terror, explosive technological development and scarcity of resources. Not to mention the inner turmoil that torments the characters caught in the crosshairs. Dystopia is never as visually breathtaking as on film. But are stories about apocalypse just an escape from reality?

This year we want to see how films, new and old, affect how we view the world. Does the warm, dark comfort of a cinema distract us from the real challenges we are facing? Or can films be a source of hope, action and rebellion?

Each year The Norwegian Federation of Film Societies and the quarterly film magazine Z arrange a seminar, bringing in knowledgeable, inspiring speakers from around the world, and screening the films they talk about. Some previous topics for the seminar have been queer cinema, comedy, melodrama and political films. Previous keynote speakers have included David Bordwell, Richard Dyer, Anne Jerslev, Joachim Trier, Linda Williams og Dag Johan Haugerud.

More info about films, speakers and in what language they will give their talk will be announced after the summer.

Top photo: Mad Max: Fury Road (2015) George Miller.