Om Norsk filmklubbforbund

Norsk filmklubbforbund er sammenslutningen av norske filmklubber for barn-,  ungdom og voksne.

I 2014 var 65 vanlige filmklubber og 22 ungdomsfilmklubber og barnefilmklubber tilsluttet forbundet.

NFK ledes av et styre valgt av og blant filmklubbrepresentantene på det årlige landsmøtet. Forbundet er medlem av Folkeuniversitetet, Frivillighet Norge og den internasjonale filmklubbsammenslutningen Federation Internationale de Cine Clubs (FICC).

Dette gjør NFK

  • Assisterer ved oppstart av filmklubber.
  • Importerer og distribuerer film til filmklubber.
  • Informerer om film, filmklubber og filmpolitiske spørsmål
  • Arrangerer kurs og seminarer innenfor film- og medieområdet
  • Støtter arrangementer i filmklubbene
  • Fordeler frifondstøtte til barne- og ungdomsfilmklubber
  • Utvikler og publiserer kursopplegg og studiemateriell
  • Utgir “Z” filmtidsskrift
  • Tar et spesielt ansvar for opprettelse og drift av filmklubber for barn og unge
  • Har opprettet Arthaus stiftelsen for filmkunst for å sikre en bredere import av kvalitetsfilm til kinoer og filmklubber